Polisi Pryderon a Chwynion

Mae Chwaraeon Cymru wedi ymrwymo i ddelio'n effeithiol ag unrhyw bryderon neu gwynion sydd gennych chi am ein gwasanaeth. Rydym yn ceisio esbonio unrhyw faterion rydych yn ansicr yn eu cylch. Os yn bosib, byddwn yn gwneud iawn am unrhyw gamgymeriadau ar ein rhan. Byddwn yn darparu unrhyw wasanaeth y mae gennych hawl iddo ac yr ydym wedi methu ei ddarparu.

Os ydym wedi gwneud rhywbeth yn anghywir, byddwn yn ymddiheuro a, lle bo modd, byddwn yn gwneud iawn am hynny bob amser.

Hefyd rydym yn ceisio dysgu oddi wrth ein camgymeriadau, gan ddefnyddio'r wybodaeth a gawn i wella ein gwasanaethau.


Gallwch lawrlwytho'r polisi llawn, a chael copi o'r ffurflen pryderon / cwynion, yma.

DOWNLOADS