Polisïau corfforedig

 

 
  • Rhyddid Gwybodaeth

    Daeth y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth i rym ym mis Ionawr 2005. Mae'n darparu hawl i'r cyhoedd weld gwybodaeth sy'n cael ei chadw gan awdurdodau cyhoeddus, yn ddarostyngedig i rai eithriadau.

  • Diogelu Data

    Mae Deddf Diogelu Data 1998 yn sefydlu fframwaith o hawliau a dyletswyddau sy'n ceisio diogelu data personol.

Cyfle cyfartal