• Ein polisïau

  Y polisïau a'r arferion sy'n rheoli ein rhaglenni, ein gweithrediadau a'n mentrau yma yn Chwaraeon Cymru.

  YN YR ADRAN HON

   

   

   

   

  • POLISÏAU

   Cynllun cydraddoldeb

   Mae Chwaraeon Cymru'n gwbl ymroddedig i gyflawni cydraddoldeb mewn chwaraeon a hamdden gorfforol. Mae Cynllun Cydraddoldeb Chwaraeon Cymru'n amlinellu'r dull rhagweithiol o weithredu yn y maes hwn. Rhagor o wybodaeth yma.

  • POLISÏAU

   Rhyddid Gwybodaeth

   Daeth y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth i rym ym mis Ionawr 2005. Mae'n darparu hawl i'r cyhoedd weld gwybodaeth sy'n cael ei chadw gan awdurdodau cyhoeddus, yn ddarostyngedig i rai eithriadau. Cewch wybod sut i wneud cais am wybodaeth yma.

  • POLISÏAU

   Cynllunio

   Mae Chwaraeon Cymru'n ymgynghorai statudol ar gyfer ceisiadau cynllunio sy'n effeithio ar gaeau chwarae.