Cynllunio

Mae Chwaraeon Cymru'n ymgynghorai statudol ar gyfer ceisiadau cynllunio sy'n effeithio ar gaeau chwarae

Ein nod yw gwarchod caeau chwarae a gallwn gefnogi awdurdodau lleol, preswylwyr a datblygwyr pan fo datblygiadau arfaethedig yn debygol o gael effaith ar gaeau chwarae.        

Rydym yn gweithio'n agos â 'Fields in Trust' er mwyn ymateb i ymgynghoriadau.  

Ceir cyfarwyddyd cynllunio ar gyfer Cymru yng nghyhoeddiad Llywodraeth Cymru, 'Polisi Cynllunio Cymru'. Mewn perthynas â chaeau chwarae, mae'r cyfarwyddyd yn datgan:                                 

Dylid gwarchod pob cae chwarae, boed yn eiddo i sefydliadau cyhoeddus, preifat neu wirfoddol, ac eithrio pan gyfyd yr amgylchiadau a gamlyn:

  • bydd yn haws cadw cyfleusterau, a byddant yn gwella, o ailddatblygu rhan fechan o'r safle hwn;
  • bydd darpariaeth amgen, yn cynnig yr un budd i'r gymuned, ar gael; neu              
  • mae gormod o ddarpariaeth o'r fath yn yr ardal.

Gwelir y polisïau a'r cyfarwyddyd perthnasol i gaeau chwarae a chyfleusterau chwaraeon yn y dolenni ar y dde ar y dudalen hon.

Cysylltiadau Allanol