Arolwg ar Oedolion Egnїol 2012

Beth yw'r Arolwg ar Oedolion Egnïol?Active Adults logo

Mae'r Arolwg ar Oedolion Egnïol yn arolwg ar raddfa fawr ar y boblogaeth o oedolion yng Nghymru. Roedd oedolion (a ddiffiniwyd fel pobl 15 oed a hŷn) a oedd yn byw mewn cartrefi preifat yng Nghymru'n gymwys i gymryd rhan yn yr arolwg. Mae'r arolwg yn cael ei gynnal wyneb yn wyneb, gyda chyfwelydd yn ymweld â'r person yn eu cartref. Mae'r cartrefi'n cael eu dewis ar hap a phan mae'n ymweld, mae'r cyfwelydd yn dewis rhywun o'r cartref ar hap i gymryd rhan yn yr arolwg.

Mae Cyngor Chwaraeon Cymru wedi comisiynu arolygon poblogaeth ar raddfa fawr ar gyfranogiad oedolion mewn chwaraeon yng Nghymru ers 1987. Mae hyn yn darparu sail ar gyfer monitro a chofnodi'n strategol y tueddiadau mewn chwaraeon yng Nghymru, yn ogystal â ffurfio sylfaen ar gyfer dylanwadu ar bolisïau ac arferion.                  

Gallwch weld y tablau data llawn ar ein tudalennau Ystadegau a chopi hefyd o'r  papur Cyflwr y Genedl.

Graffeg Gwybodaeth

Rydym wedi creu graffeg gwybodaeth amrywiol i roi gwybod am ganfyddiadau'r arolwg:

 

Rydym hefyd wedi datblygu graffeg gwybodaeth yn seiliedig ar y canlynol:

Adnoddau Mewnol

DOWNLOADS