Arolwg ar Chwaraeon Ysgol

Narrative 1

Mae'r cyfnod ymateb ar gyfer Arolwg 2018 ar Chwaraeon Ysgol a'r Arolwg ar Chwaraeon a Ffyrdd o Fyw Egnïol AB wedi cau'n swyddogol. 

Mae bron i 123,000 o blant wedi cael cyfle i leisio eu barn ar AG, chwaraeon a gweithgarwch corfforol fel rhan o'r arolwg diweddaraf yma.                   

Rydyn ni'n brysur yn awr yn dadansoddi'r ymatebion hyn er mwyn gallu rhoi data ystyrlon i chi a fydd yn ein helpu ni i barhau i gael mwy o blant i wirioni ar chwaraeon. Bydd y canlyniadau'n cael eu cyhoeddi yn yr hydref.

Hoffem ddweud diolch yn fawr iawn wrth yr holl weithwyr mewn Awdurdodau Lleol, athrawon, darlithwyr, staff ysgolion, staff colegau, Llysgenhadon Ifanc, arweinwyr chwaraeon a rhieni sydd wedi mynd ati i'n helpu ni i roi cyfle i gymaint o blant leisio eu barn. 

Hefyd hoffem ddweud diolch yn fawr iawn wrth bob person ifanc sydd wedi cymryd rhan yn yr arolwg yma. Byddwn yn gweithio'n galed gyda'n partneriaid i sicrhau bod defnydd da'n cael ei wneud o'ch safbwyntiau chi.             

 

Adnoddau Mewnol