Natalie Williams /

Natalie  Williams

Rôl

Ffisiolegydd

Camp

Ffisioleg

Bywgraffiad

Cefndir chwaraeon:     

Rydw i wedi ymwneud â nofio'n flaenorol ac wedi cystadlu yn y gamp.

Swyddogaethau blaenorol:

Cyn y rôl yma roeddwn i'n gweithio fel Rheolwr Gwyddoniaeth Chwaraeon gyda Nofio Cymru a chyn hyn roeddwn i'n cwblhau interniaeth ffisioleg gyda Chwaraeon Cymru.

Sut wnes i ddod yn rhan o'r byd Ffisioleg:

Fe wnes i gwblhau BSc mewn Gwyddoniaeth Chwaraeon ac MPhil ym Mhrifysgol Abertawe. Ochr yn ochr â hyn fe wnes i gwblhau interniaeth ffisioleg gyda Chwaraeon Cymru i gael profiad mewn amgylchedd ffisioleg gymhwysol. Yn ddiweddar rydw i wedi dechrau fy PhD gyda Chwaraeon Cymru ac wedi cael cyfle i weithio fel ffisiolegydd dros gyfnod mamolaeth.                   

Y chwaraeon rydw i'n gweithio â nhw:

Yn llenwi dros absenoldeb mamolaeth, rydw i'n gweithio gyda Beicio Cymru a Phrydain, Gymnasteg Cymru a Nofio Cymru a Phrydain.