Gwybodaeth ac Adnoddau am Atal Camddefnyddio Cyffuriau /

NEWYDD:

Mae'r Rhestr Waharddedig newydd yn dod i rym ar 1af Ionawr 2017.

 

Mae Chwaraeon Cymru'n gweithio mewn partneriaeth â Chyrff Rheoli Chwaraeon Cenedlaethol yng Nghymru ac UK Anti-Doping (UKAD) er mwyn sicrhau bod athletwyr yn ymwybodol o'u cyfrifoldebau ac yn cystadlu'n lân.

Gyda Chod UKAD 2015 yn ei le, mae'n hanfodol bod yr unigolion sy'n cystadlu yn y byd chwaraeon yng Nghymru (ar bob lefel) yn ymwybodol o'u cyfrifoldebau a'r rheolau llym sy'n gysylltiedig ag atal camddefnyddio cyffuriau. Hefyd mae'n ofynnol i gyrff rheoli roi addysg am atal camddefnyddio cyffuriau i'w hathletwyr a rhoi gwybodaeth am y mesurau llymach sydd wedi cael eu cyflwyno.  

Mae'n ofynnol i holl ymarferwyr Athrofa Chwaraeon Cymru gael addysg atal camddefnyddio cyffuriau fel rhan o'u gwaith gydag athletwyr.

Rhagor o adnoddau a gwybodaeth

UK Anti-Doping (UKAD)

Mae UKAD yn darparu gwybodaeth a chanllawiau clir ar atal camddefnyddio cyffuriau yn y DU.

Os oes gennych chiunrhyw wybodaetham ddefnyddio, cyflenwi neu werthu sylweddau gwaharddedig, neu os ydych chi'n amau bod rhywun yn camddefnyddio cyffuriau, COFIWCH FFONIO -0800 032 2332

WADA

Mae'r World Anti Doping Agency (WADA) yn darparu diweddariadau a chyfarwyddyd hanfodol ar y sylweddau gwaharddedig, yn ogystal â gwybodaeth am Eithriadau Defnydd Therapiwtig (TUE).

Ffurflenni Eithriadau Defnydd Therapiwtig (TUE)

Mae'r broses Eithriadau Defnydd Therapiwtig (TUE) yn gyfrwng i athletwyr gael cymeradwyaeth i ddefnyddio sylwedd neu ddull sydd wedi'i wahardd i drin cyflwr meddygol didwyll. Ceir dau fath o TUE:

1) TUE safonol - gofynnol ar gyfer Sylwedd Gwaharddedig neu Ddull Gwaharddedig ar wahân i agonists beta-2 sy'n cael eu mewnanadlu

2) TUE yn benodol ar gyfer asthma - gofynnol ar gyfer defnyddio agonists beta-2 sy'n cael eu mewnanadlu yn unig ar gyfer cynhyrchion penodol h.y. formoterol a terbutaline

I gael gwybodaeth fanylach am TUE cliciwch yma