Ymdrechion Sir Gâr i ddenu menywod yn ôl i hoci

Mae menywod a merched yn Sir Gâr yn cael eu hannog i neidio o'r soffa i'r maes hoci i roi cynnig ar ymarfer corff sy'n hwyl.

Mewn ymdrech i gael rhagor o fenywod i wneud mwy o ymarfer corff, mae gan Gyngor Sir Gâr nifer o gyfleoeddBack2Hockeynewydd mewn lleoliadau ledled y sir.

Bwriedir y sesiynau ar gyfer dechreuwyr neu'r rhai sy'n dymuno ailafael yn y gamp ar ôl rhoi'r gorau iddi am sbel, ac maent yn addo ymarfer corff cymdeithasol ac anffurfiol - a digonedd o chwerthin.

Mae'r rhaglenniBack2Hockeyar gyfer pobl 18 oed a hŷn ac yn cychwyn mewn nifer o leoliadau ym mis Gorffennaf.

  • Canolfan Hamdden Dyffryn AmanNeuadd Chwaraeon Dan Do - dydd Gwener 6pm i 7pm (12/19/26 Gorffennaf 2/9/16 Awst) 
  • Llanelliysgubor dan do Parc y Scarlets- dydd Mercher  6.30pm i 7.30pm (17/24/31 Gorffennaf 7/14/21 Awst) 
  • Clwb Chwaraeon Glanyfferi, Glanyfferi- dydd Mercher 6.30pm i 7.30pm (17/24/31 Gorffennaf 7/14/21 Awst)
  • Canolfan Hamdden Sanclêr- dydd Iau 7pm i 8pm (11/18/25 Gorffennaf 1/8/15 Awst).    

Mae'r sesiynau'n costio rhwng £2 a £3 y sesiwn, ynghyd â ffi ymuno fechan.

Mae adrannau chwaraeon a hamdden Cyngor Sir Gâr yn cyfuno â Chwaraeon Cymru yn rhan o'i ymgyrchSut Mae'ch Symud Chi?i gael mwy o fenywod a merched i wneud ymarfer corff.

CynhelirSut Mae'ch Symud Chi?trwy gydol yr haf a bydd yn hybu gweithgareddau difyr a chymdeithasol i gael mwy o fenywod yn heini.

"Mae'r sesiynau Back2Hockey wedi bod yn boblogaidd erioed yn y gorffennol gan eu bod yn canolbwyntio ar yr elfen hwyl yn hytrach na thaflu pobl i mewn i gystadleuaeth,"meddai Rae Ellis, swyddog datblygu hoci.

"Rydym yn croesawu dechreuwyr a hoffem yn arbennig i grwpiau o ffrindiau neu deulu ddod gyda'i gilydd gan ein bod eisiau'r elfen gymdeithasol gref yna hefyd.

"Ac os bydd y rhai sy'n cymryd rhan yn dymuno mynd yn eu blaenau i chwarae i glybiau, gallwn helpu i'w cyfeirio at y mannau cywir."

Os hoffech ragor o wybodaeth am y sesiynau Back2Hockey, cysylltwch â Rae Ellis arRellis@carmarthenshire.gov.uk neu 01554 744351.

I ddarganfod mwy am ymgyrch Sut Mae'ch Symud Chi? ewch i Twitter: #whatmovesyou neu ewch i www.sportwales.org.uk.