Story’n dod â theitl tennis cenedlaethol i Dde Cymru

Mae Matt Story, o Gaerdydd, wedi dod yn bencampwr tennis dyblau iau Prydain, gan bartneru â Vincent Gillespie o'r Alban i gipio'r teitl D18 yn Nottingham.

Matt Story

Yn brif ddetholion, llwyddon nhw i gyrraedd rownd derfynol Pencampwriaeth Iau Nike Prydain, lle wynebon nhw'r trydydd detholion, Ben Jones a Harvey Shackleton, gan ennill 6-3, 6-2. 

Daeth Story, sy'n hyfforddi yn Academi XL Prifysgol Metropolitan Caerdydd, yn ail yn y dyblau D16 y llynedd gyda'i bartner Matthew Summers.

Yn aelod o dîm Cymru ar gyfer Gemau Ieuenctid y Gymanwlad yn Samoa y mis nesaf, enillodd dwrnamaint dyblau Gradd 5 yr ITF ym Malta'n gynharach eleni, yn ogystal ag ennill y senglau a'r dyblau D16 a D18 ym mhencampwriaethau Cymru 2014 - gan ennill y tri thlws am yr eildro.

"Mae hon yn gamp aruthrol, yn enwedig am fod Matt newydd wella ar ôl anafu'i bigwrn yng Ngorffennaf," meddai hyfforddwr cenedlaethol Tennis Cymru, Ellinore Lightbody.  "Mae hefyd yn hwb amserol iawn i'r hyder, wrth i dîm Cymru baratoi ar gyfer Gemau Ieuenctid y Gymanwlad."

Ychwanegodd prif weithredwr Tennis Cymru, Peter Drew:  "Ar hyn o bryd mae Cymru â rhai o'r chwaraewyr tennis gorau a gafwyd ers tro byd, ac mae llwyddiant aruthrol Matt yn ennill teitl dyblau Prydain yn enghraifft arall wych o'r chwaraewyr ifanc talentog sydd gennym ar hyn o bryd.  Dymunwn yn dda nawr i Matt a gweddill tîm tennis iau Cymru yng Ngemau Ieuenctid y Gymanwlad yn Samoa."

Mae gwybodaeth am bob agwedd ar dennis yng Nghymru ar gael oddi wrth Tennis Cymru ar 029 20 463335 neu www.lta.org.uk/in-your-area/Wales/ ac am y newyddion diweddaraf dilynwch Tennis Cymru ar Twitter @tennis wales

 

Capsiwn: Pencampwyr!  Matt Story (chwith) gyda'i bartner dyblau Vincent Gillespie