Prosiectau Cymru yn Taro'r Nod

Mae ffigurau a ryddhawyd yn ddiweddar yn dangos bod mwy na £67 miliwno arian y Loteri Genedlaethol wedi'i ddyfarnu ar draws Cymru'r llynedd yn unig.

Dosbarthwyd 2,112 o grantiau'r Loteri ar draws Cymru yn ystod 2015; gan roi hwb hanfodol i brosiectau celfyddydau, chwaraeon a threftadaeth ochr yn ochr â grwpiau cymunedol gan helpu'r rhai mwyaf anghenus.

Derbyniodd amrywiaeth eang o brosiectau lleol grantiau'r Loteri Genedlaethol y llynedd, gan gynnwys:

  • £5,000 i BulliesOut yng Nghaerdydd i roi cyfle i o leiaf 10 o'u llysgenhadon ifanc o Dde Cymru i ennill achrediad gwobr  cyflawniad ieuenctid.
  • £4,100 i Gymdeithas Eryri am y prosiect Growing Ty Hyll i roi hwb i wybodaeth a hyder teuluoedd mewn sgiliau amgylcheddol megis garddio bywyd gwyllt a rheoli coetir.
  • £5,000 i Pontarddulais and District Community Car Scheme Ltd i brynu car newydd i drefnu trafnidiaeth i bobl hŷn a phobl ag anableddau o fewn eu cymuned.
  • £13,554 i Glwb Rygbi Brynbuga i ddatblygu eu Cae Iau a Datblygu Cae Hyfforddi
  • £30,000 i Ganolfan Celfyddydau Wyeside ar gyfer rhaglen blwyddyn o hyd o weithgareddau celfyddydau cymunedol i grwpiau gan gynnwys plant, pobl ifanc, a phobl sy'n dioddef o salwch iechyd meddwl, oll yn dod ynghyd ym mis Ebrill 2016 mewn gŵyl gelfyddydau gymunedol.

 

O heddiw ymlaen, mae gan yr enghreifftiau hyn, neu unrhyw sefydliad arall sydd erioed wedi derbyn arian y Loteri Genedlaethol, gyfle i ennill cydnabyddiaeth genedlaethol trwy gystadlu yngNgwobrau'r Loteri Genedlaethol 2016.

Bydd enillwyr Gwobrau'r Loteri Genedlaethol yn ennill gwobr ariannol o £3,000 a chydnabyddiaeth genedlaethol mewn seremoni fawreddog a ddarlledir ar BBC One ym mis Hydref.

Dywedodd John Barrowman, cyflwynydd sioe Gwobrau'r Loteri Genedlaethol y llynedd:

"Mae Gwobrau'r Loteri Genedlaethol yn cynnig cyfle heb ei ail i brosiectau neilltuol serennu. Os allwch chi feddwl am brosiect gwych sy'n cael ei ariannu gan y Loteri, enwebwch hwy am Wobr."

"Ariennir yr holl brosiectau gwych hyn gan chwaraewyr y Loteri Genedlaethol - dylai bob un ohonoch fod yn falch eich bod yn codi swm rhyfeddol o £34 miliwn yr wythnos, sy'n rhoi cefnogaeth y mae ei hangen yn fawr ar waith sy'n newid bywydau."

Dosberthir Gwobrau'r Loteri Genedlaethol ar draws saith categori: Chwaraeon, Treftadaeth, Celfyddydau, Amgylcheddol, Iechyd, Addysg a Gwirfoddol/Elusennol, i adlewyrchu ystod y prosiectau y mae'r Loteri yn eu cefnogi.

Os dymunwch enwebu'ch hoff brosiect yng Ngwobrau'r Loteri Genedlaethol eleni, anfonwch neges drydar at @LottoGoodCauses gyda'ch awgrymiadau neu ffoniwch 0207 293 3599  i gael gwybod mwy a chymryd rhan. Rhaid derbyn ceisiadau cyn hanner nos ar 9 Mawrth 2016.