Prifysgol yn cynnig cyfle i gyfuno astudiaethau â thennis perfformiad

Mae Prifysgol Metropolitan Caerdydd  yn cynnig cyfle i fyfyrwyr i gyfuno astudiaethau prifysgol â thennis perfformiad.

Gyda chymorth oddi wrth y Sefydliad Tennis a Tennis Cymru, a chan weithio'n agos â'i glwb perfformiad LTA ei hun, Academi Tennis Metropolitan Caerdydd, mae'r brifysgol yn anelu at greu amgylchedd perfformiad cyffrous a deinamig.

Tennis Coach

Mae rhaglen y brifysgol yn cael ei harwain gan y prif hyfforddwr Chris Lewis, un a fu ymhlith   500 uchaf  rhengoedd ATP y byd, ac sydd wedi chwarae yn Wimbledon ac wedi cynrychioli Cymru yng Ngemau'r Gymanwlad.  Ers iddo ymddeol mae wedi gweithio gyda rhai o chwaraewyr hŷn gorau Prydain, gan gynnwys Johanna Konta (rhif 3 presennol Prydain) a Josh Milton (rhif 13 presennol Prydain).

Cynigir y canlynol i chwaraewyr tennis Prifysgol Metropolitan Caerdydd:

•           Rhaglen wythnosol gynhwysfawr o dennis a chryfhau a chyflyru'r corff

•           Cystadlaethau wythnosol Chwaraeon Prifysgolion a Cholegau Prydain

•           Cynllun cystadlu blynyddol

•           Cyfarfodydd hyfforddwr a chwaraewr rheolaidd

•           Teithiau cystadlu strwythuredig

•           Mynediad i gymorth Gwyddor Chwaraeon pellach

Meddai cyfarwyddwr perfformiad y brifysgol, Ellen Jones: "'Mae'r cyfleusterau a'r tîm hyfforddi ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd heb eu hail, ac mae gan y myfyrwyr gyfle gwych i barhau gyda'u gyrfa tennis tra'n cael addysg brifysgol ym mhrifddinas Cymru.

"Mae ein cynlluniau ar gyfer y dyfodol yn cynnwys taith hyfforddi tramor ddwywaith y flwyddyn, ac mae myfyrwyr sy'n dewis un o'r cyrsiau gradd mewn chwaraeon â'r opsiwn yn yr ail flwyddyn o dreulio tymor mewn prifysgol yn yr Unol Daleithiau neu Awstralia, lle gallant ddatblygu'u profiadau tennis."

Mae Prifysgol Metropolitan Caerdydd yn cynnwys pum ysgol academaidd:  Ysgol Celf a Dylunio Caerdydd; Ysgol Addysg Caerdydd; Ysgol Gwyddorau Iechyd Caerdydd; Ysgol Reoli Caerdydd; ac Ysgol Chwaraeon Caerdydd.

I gael mwy o wybodaeth am y rhaglen dennis a thimau'r brifysgol dilynwch y ddolen http://www.cardiffmetsu.co.uk/sport/au/club/6528/

Dylai unrhyw un sydd â diddordeb mewn gwneud cais i astudio ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd e-bostio Ellen Jones ar emjones@cardiffmet.ac.uk.

Mae gwybodaeth am bob agwedd ar dennis yng Nghymru ar gael oddi wrth Tennis Cymru ar 029 20 463335 neu www.lta.org.uk/in-your-area/Wales/ ac am y newyddion diweddaraf dilynwch Tennis Cymru ar Twitter @tennis wales