Pennaeth newydd yr LTA i fynychu ei ddigwyddiad cyntaf yng Nghymru

Bydd pennaeth newydd tennis ym Mhrydain yn mynychu ei ddigwyddiad swyddogol cyntaf yn y rôl pan fydd yn westai anrhydeddus yng ngwobrau Tennis Cymru yng Nghaerdydd ym mis Ionawr.

Mae Michael Downey, cyn-bennaeth Tennis Canada, yn cymryd lle Roger Draper fel prif weithredwr yr LTA (Lawn Tennis Association) ar 6ed Ionawr, a bydd yn mynychu'r digwyddiad yng Nghaerdydd 12 diwrnod yn ddiweddarach.

Yn mynychu hefyd bydd Sarah Powell, prif weithredwr newydd Chwaraeon Cymru, gan ymuno â chwaraewyr, gwirfoddolwyr, swyddogion a chefnogwyr o bob cwr o Gymru.

"Mae'n fraint arbennig iawn i ni allu croesawu Michael i Gymru mor fuan yn ei rôl," meddai Peter Drew, prif weithredwr Tennis Cymru.  "Mi fydd yn gyfle gwych inni ddangos rhai o'n llwyddiannau dros y flwyddyn ddiwethaf iddo - nid yn unig o ran cystadlu, ond o ran y cynnydd enfawr yn y nifer sy'n chwarae'r gêm, yn enwedig plant, lle mae'r amser a'r egni a fuddsoddwyd gennym yn talu'i ffordd erbyn hyn.

"Ond prif bwrpas y noson yw dathlu a gwobrwyo gwaith caled pob un sy'n cyfrannu at lwyddiant tennis yng Nghymru."

Dyma'r rhestr fer ar gyfer y gwobrau:

Gwirfoddolwr y Flwyddyn

Alan Brain (Canolfan Tennis Abertawe),  Ann Powell (CTL Allt-Yr-Yn), a Jan Nevill (Clwb Tennis Y Drenewydd);

Gwirfoddolwr Ifanc y Flwyddyn

Amy Lloyd (Canolfan Tennis Abertawe), George Morris (Clwb Tennis Yr Wyddgrug), Harry Nevill (ClwbTennis Y Drenewydd), a Mair Floyd-Bosley (Clwb Tennis Y Fenni);

Hyfforddwr Perfformiad y Flwyddyn

Becca Strelzyn (Canolfan Tennis David Lloyd), Chris Lewis (XL Tennis), a Katherine Maddock-Lyon (Canolfan Tennis David Lloyd);

Hyfforddwr Datblygiad y Flwyddyn

John Williams (CTL Caerdydd), Phil Thomas (Clwb Tennis Allt-Yr-Yn), a Rhys Morgan (CTL Mackintosh);

Clwb/Canolfan y Flwyddyn

Clwb Tennis Lawnt Penarth, Clwb Tennis Rhiwbeina, a Chanolfan Tennis Abertawe;

Tîm y Flwyddyn

Tîm Dynion Mackintosh Aegon, Tîm Haf Sirol Dynion De Cymru, a Thîm D18 y Tair Gwlad;

Tîm Clwb y Flwyddyn (Gwobr Newydd)

3ydd Tîm Merched Castell Caerdydd, Tîm Merched 1af Rhiwbeina, a Thîm Dynion 1af Rhiwbeina;

Chwaraewr y Flwyddyn

Chris Hill (Crughywel), Evan Hoyt (Llanelli), a Josh Milton (Caerdydd).

Awdurdod Lleol

Cyngor Sir Y Fflint, a Chyngor Sir Powys.

Hefyd, mi fydd 'na Wobr Cyfraniad Aruthrol i Dennis yng Nghymru, yn ogystal â gwobr ychwanegol.

Cynhelir y digwyddiad, dan arweiniad y cyflwynydd teledu Arfon Haines-Davies, yng Ngholeg Cerdd a Drama Cymru yng Nghaerdydd ar nos Sadwrn 18fed Ionawr, a bydd yn cynnwys bwffe fforc poeth, dau gwrs.

Mae'r tocynnau'n £30 y pen ac maent ar gael gan Maria Rees yn Swyddfa Tennis Cymru - maria.rees@tenniswales.org.uk / 029 20463335. 

Mae gwybodaeth am bob agwedd ar dennis yng Nghymru ar gael oddi wrth Tennis Cymru ar 029 20 463335 neu www.lta.org.uk/in-your-area/Wales/ ac am y newyddion diweddaraf dilynwch Tennis Cymru ar Twitter @tennis wales