Llwyddiant dwbl i ferched Cymru

Mae tîm criced merched D17 Cymru wedi cael llwyddiant dwbl - trwy ennill Gŵyl  Taunton am y seithfed flwyddyn yn olynol, a chipio Pencampwriaeth Sirol Adran De Orllewin yr ECB (Bwrdd Criced Cymru a Lloegr).

U17 Cricket - ladies

Llwyddon nhw i drechu Cernyw a Chaint yn yr ŵyl a gynhaliwyd yng Ngholeg y Brenin, Taunton, i gipio'r tlws unwaith yn rhagor.

Yn y gêm gyntaf, cyfyngodd Caint dîm Cymru i 125 i gyd allan, gyda Charlotte Scarborough (Gwent) yn cael y sgôr uchaf, sef 41 heb fod allan.

Llwyddodd bowlio agoriadol ardderchog Sara Jenkins (Sir Gâr) i gael gwared ag agorwyr Caint gyda chymorth y wicedwr  Georgia Parfitt (Gwent).

Helpodd bowlio ardderchog pellach gan y ddau chwaraewr o Went, Ella Reed (2-14 oddi ar 4 pelawd) a Jessica Thornton (5-4) y tîm i gael buddugoliaeth annhebygol, yn dilyn sgôr gwael gan Gymru.

Gan fatio'n gyntaf yn erbyn Cernyw y diwrnod canlynol, collodd Rose Evans (Gwent) a Charlotte Scarborough eu wicedi  heb sgorio, ond gorffennodd Cymru gyda sgôr o  172-7 oddi ar 45 pelawd, gydag  Aimee Hughes (Sir Gâr) yn llwyddo i gyrraedd ei hanner cant cyntaf, gyda 51 heb fod allan.

Cafodd Cernyw fawr o hwyl efo'r batiad, a chawsant eu bowlio allan am 71, gan roi buddugoliaeth i Gymru o 101 o rediadau. 

Y pâr o Orllewin Morgannwg, Amy Collins (4-3) a Sarah Gambold (2-7 oddi ar 3 pelawd) a gafodd y ffigyrau bowlio gorau.

Perfformiodd y merched D17 yn dda hefyd ym Mhencampwriaeth y Siroedd, gan gyrraedd brig Adran De Orllewin yr ECB gyda buddugoliaeth dros Wlad yr Haf yn y gêm derfynol.

Chwaraewyd y gêm ar gyffiniau Weston Super Mare, yng Nghlwb Criced Uphill Castle.

Ni chafodd Cymru ddechreuad gwych gan gyrraedd 9 am 2 yn unig pan gafwyd oedi annisgwyl oherwydd y glaw.  Llwyddodd Anwen Morgan (Sir Gâr) (39) a Georgia Parfitt (26) i gael y batiad yn ôl ar y trywydd iawn gyda phartneriaeth o 72 am y drydedd wiced a helpodd Cymru i gyfanswm o 158- 7 oddi ar eu 45 pelawd.

Dechreuodd yr haul dorri trwy'r cymylau  gan wella'r amodau ar gyfer batiad Gwlad yr Haf.

Cyfyngwyd Gwlad yr Haf i 22-3 cyn iddyn nhw ddechrau ail-adeiladu'r sgôr, ond yn dilyn bowlio da gan y capten Nicole Reid (Gwent) (3-25 oddi ar 9 pelawd) roedd angen 40 ar Wlad yr Haf, gyda 3 wiced ar ôl.

Gwnaeth Gwlad yr Haf un ymdrech olaf nes bod angen 12 arnyn nhw oddi ar y belawd olaf gyda 2 wiced ar ôl.  Yn dilyn bowlio syth a maesu da gan Gymru gorffennodd Gwlad yr Haf 7 rhediad yn brin, gan olygu buddugoliaeth i Gymru a'u gosododd ar frig adran Berfformiad y De Orllewin a sicrhau lle iddyn nhw yn rowndiau Cenedlaethol yr ECB.

Bydd Cymru'n wynebu Warwig yn Ysgol Rugby ar Ddydd Iau 20fed Awst, gyda Sussex yn wynebu Swydd Gaerhirfryn yn y gêm gynderfynol arall.  Cynhelir y rownd derfynol y diwrnod canlynol yn yr un lleoliad.

Meddai Peter Hybart, prif weithredwr Criced Cymru:  "Mae'r merched wedi cael tymor ardderchog hyd yn hyn.  Dan yr hyfforddwraig Aimee Rees, maent wedi gweithio fel tîm, yn ogystal ag arddangos doniau unigol pan fo angen.

"Mae ennill Gŵyl Taunton unwaith eto'n gamp aruthrol, ac mae cyrraedd brig adran y De Orllewin wedi sicrhau llwyddiant dwbl penigamp i'r tîm, gyda'r cyfle i chwarae am y teitl cenedlaethol eto i ddod."

Criced Cymru yw'r corff llywodraethu cenedlaethol ar gyfer criced iau a chriced hamdden hŷn yng Nghymru.  Mae'n gweithio'n agos â Chlwb Criced Morgannwg, sy'n llywodraethu gêm broffesiynol y dynion.  Am wybodaeth ewch i:  www.cricketwales.org.u k