Her Feicio 24 Awr Ysgol Uwchradd Dinbych

Gan ddechrau ddydd Gwener 14 Chwefror am 6:00pm, bydd 32 o ddisgyblion yn ceisio beicio'r 874 milltir o John O'Groats i Lands End ar feiciau troelli mewn 24 awr.

 

Mewn cyfnodau o 20 munud, bydd 8 disgybl ar draws blynyddoedd 10 ac 11 o bob tŷ yn beicio i godi nawdd ar gyfer Help for Heroes (Aled), Cancer Research UK (Brenig), Make a Wish (Clwyd) a Sports Relief (Elwy). I gwblhau'r her yn llwyddiannus mae'n rhaid i'r disgyblion feicio ar gyfartaledd o 9.1mya.

 

Wedi'u hysbrydoli gan Daith Prydain a aeth heibio giatiau'r ysgol yn ôl ym mis Medi, mae Llysgenhadon Ifanc Ysgol Uwchradd Dinbych wedi trefnu'r her hon i ysbrydoli disgyblion i fynd ar eu beiciau a hyrwyddo cyfleoedd beicio yn y gymuned. 

 

Dywedodd Ann Williams, Swyddog Datblygu Beicio Gogledd Cymru: "Mae Beicio Cymru yn falch o gefnogi'r disgyblion a'r elusennau a ddewiswyd yn ystod yr her lle gobeithir y bydd hyd yn oed mwy o blant yn cael eu hysbrydoli i fynd ar eu beiciau ac ymuno â'u clwb lleol."

 

Dywedodd Simeon Molloy, Pennaeth: "Mae hwn yn ddigwyddiad gwych ac yn enghraifft wych o arwyddair ein Hysgol "Cydweithio - Cydlwyddo â Balchder".

 

Dymuna Ysgol Uwchradd Dinbych wahodd y gymuned i fynychu digwyddiadau codi arian ychwanegol ddydd Sadwrn 15 Chwefror rhwng 10:00am a 6:00pm i gefnogi'r beicwyr a'r elusennau a ddewiswyd ganddynt.