Cynnig Dyffryn Aman i Nofio Merched

Cyfle i gadw'n heini gyda ffrindiau yw'r cynnig sy'n rhan o'r ymgais ddiweddaraf i gael mwy o ferched i ddechrau ymarfer unwaith eto yn Sir Gaerfyrddin yr haf yma.

Mae Pwll Nofio Dyffryn Aman yn cynnig cyfle unigryw i nofio am ddim - ond bydd rhaid i chi fod â ffrind.        

Bob dydd Mercher, mae'r pwll yn cynnal sesiwn nofio i ferched yn unig rhwng 8pm a 9pm. Hefyd, ddydd Mercher yr 21ain o Awst, bydd unrhyw nofiwr sy'n talu sy'n dod â ffrind gyda hi yn cael nofio am ddim mewn sesiwn cyhoeddus arall yn ystod yr wythnos honno.            

Gyda'r sir yn un o bedair ardal yng Nghymru i gael ei thargedu fel rhan o ymgyrch newydd Sut Mae'ch Symud Chi? Chwaraeon Cymru, mae nifer o gyfleoedd amrywiol i gael merched i fod yn heini unwaith eto wedi cael eu rhoi ar waith.   

Mae gwaith ymchwil yn dangos nad yw gwahaniaethau rhwng y rhywiau o ran cymryd rhan mewn chwaraeon yn unigryw i Gymru ond mae'n rhaid i'r bwlch rhwng y benywod a'r gwrywod sy'n cymryd rhan gael ei gau.

O ran oedolion, mae'r ffigurau'n dangos bod dynion (62%) yn fwy tebygol o gymryd rhan mewn chwaraeon na merched (51%). Ac mae dwywaith cymaint o ddynion (22%) yn aelodau o glybiau chwaraeon nag o ferched (11%).

Nod ymgyrch Sut Mae'ch Symud Chi? yw annog mwy o ferched yng Nghymru i ddychwelyd at chwaraeon, neu ymddiddori mewn camp newydd am y tro cyntaf.

Error loading MacroEngine script (file: WMY_Content_Right.cshtml)

Latest News

 • 20 Feb 2014

  Corff Iach, Meddwl Iach – Jemma Jones

  "Roeddwn i yng nghanol cors o iselder ar ôl geni babi a doeddwn i ddim yn gwybod sut i helpu fy hun. Rhedeg oedd yr ateb yn y diwedd..."

 • 20 Dec 2013

  Cael y gorau ar oerni a diogi’r gaeaf

  Mae tywydd y gaeaf yn gallu gwneud i’r bobl mwyaf brwd dros ymarfer deimlo’n rhwystredig. Mae’n well gan sawl un fod o flaen y tân yn gwylio The X-Factor na threulio sesiwn yn y gampfa.

 • 20 Dec 2013

  Cadw’n heini heb y gampfa

  Sawl gwaith ydych chi wedi talu’r ffi ymaelodi a phrynu’r offer ffitrwydd diweddaraf gan fwriadu mynd i’r gampfa, ond wedyn wedi gweld bod eich dyddiadur yn llawn digwyddiadau cymdeithasol y mae’n ‘rhaid’ i chi fynd iddyn nhw?