Cynnig arbennig i tî!

Y tro nesaf y byddwch chi awydd treulio diwrnod yn yr awyr agored, yn gwneud ymarfer da, yn lleddfu dipyn o straen ac yn cael sgwrs ddifyr yng nghwmni'r merched, archebwch le i chi eich hun ar y tî.

A'r haf yma, fel rhan o ymgyrch 'Sut Mae'ch Symud Chi?' Chwaraeon Cymru, fe gewch chi gyfle i roi cynnig arni AM DDIM!

Boed yn ddechreuwr llwyr, neu wedi rhoi'r gorau i'r cwrs golff am gyfnod ac yn barod i ailafael ynddi nawr, mae Datblygu Golff Cymru wedi recriwtio clybiau ledled y wlad i gynnig sesiwn blasu hwyliog ac anffurfiol i chi, ac yna chwe gwers am ddim neu wersi am bris is i ddysgu sylfeini golffio i chi ac i'ch helpu i ddechrau arni.      

I ddod o hyd i glwb sy'n cymryd rhan yn eich ardal chi, ewch i http://www.golfdevelopmentwales.org/find-a-beginner-session/ a chliciwch ar opsiwn cynllun y merched.

Gyda mwy na 15 o glybiau ledled Cymru wedi cofrestru eisoes, mae yna glwb yn siŵr o fod yn barod ac yn disgwyl i'ch croesawu chi.

Hefyd, beth am edrych ar y cyfleoedd chwaraeon eraill sydd ar gael i chi yng Nghymru drwy fynd i www.whatmovesyou.org.uk O rasys sglefrio i rwyfo, beicio a chodi hwyl mewn gemau, rydyn ni'n sicr y dowch chi o hyd i gamp y byddwch chi'n siŵr o wirioni arni!

Mae 'Sut Mae'ch Symud Chi?' ar Facebook ac ar Twitter hefyd; dewch i ymuno â'n cymuned ni i ferched ac i ailgynnau eich hoffter o chwaraeon. www.facebook.com/whatmovesyouwales www.twitter.com/whatmovesyou_