Cymru'n cyhoeddi tîm nofio ar gyfer Gemau Ieuenctid y Gymanwlad 2015

Mae Gemau'r Gymanwlad Cymru wedi cyhoeddi'r tîm o nofwyr a fydd yn cynrychioli Cymru yng Ngemau Ieuenctid y Gymanwlad yn Samoa ym mis Medi.

Dewisiwyd y sgwad o saith gan Gemau'r Gymanwlad Cymru ar y cyd â Nofio Cymru yn seiliedig ar berfformiad diweddar yr athletwyr mewn amrywiol ddigwyddiadau. 

Mae'r tîm yn cynnwys:

  • Dan Davies (Sir Benfro)
  • Emelia Stevenson (Pen-y-bont ar Ogwr)
  • Joe Clark (Guildford)
  • Kathryn Greenslade (Preston)
  • Mari Davies (Caernarfon)
  • Rebecca Sutton (Pen-y-bont ar Ogwr)
  • Sophie Evans (Abertawe)

Gemau'r Gymanwlad Cymru yw'r corff cenedlaethol sy'n gyfrifol am ddethol athletwyr o safon fyd eang a'u hanfon i gystadlu dros Gymru ym mhrif Gemau'r Gymanwlad a'r Gemau Ieuenctid.

Dywedodd Chris Jenkins, Prif Weithredwr Gemau'r Gymanwlad Cymru: "Mae Gemau Ieuenctid y Gymanwlad yn gyfle gwych i'n hathletwyr ifanc gael profiad o gystadlu mewn digwyddiad mawr. Dyma fydd y tro cyntaf i nifer ohonyn nhw gynrychioli Cymru ar lefel ryngwladol.

"Cafodd Tîm Cymru lawer o lwyddiant yn y pwll yn y Gemau yn Glasgow y llynedd, gyda nofwyr o Gymru yn ennill y nifer fwyaf erioed o fedalau. Bydd y digwyddiad yn Samoa yn helpu i ddatblygu'r genhedlaeth newydd o nofwyr ifanc talentog sydd â'r potensial i ddod yn sêr y dyfodol."

Yn teithio gyda'r tîm nofio i Samoa bydd Stuart McNarry, Prif Hyfforddwr, Claire Rosser, Prif Reolwr y Tîm a Gill Jacob, Rheolwr Tîm Cynorthwyol.

Meddai'r Prif Hyfforddwr Stuart McNarry o Nofio Cymru: "Rydym wedi dewis tîm cryf iawn o nofwyr ar gyfer Samoa. Maen nhw wedi perfformio'n ardderchog mewn digwyddiadau diweddar, ac mae pob un ohonyn nhw yn hyfforddi'n galed er mwyn paratoi ar gyfer y Gemau.

"Bydd y profiad o gystadlu yn Samoa yn amhrisiadwy i'r nofwyr ifanc yma wrth iddyn nhw edrych ymlaen i'r prif Gemau yn Arfordir Aur Queensland, Awstralia yn 2018. Pob hwyl iddyn nhw i gyd."

Mae nofio yn un o dri chategori lle bydd athletwyr o Gymru yn cystadlu yn y Gemau Ieuenctid, a gynhelir eleni am y pumed tro ers sefydlu'r digwyddiad yn 2000. Cyhoeddwyd y tîm codi pwysau ym mis Ebrill, a bydd y sgwad tenis yn cael ei ddewis a'i gyhoeddi yn yr wythnosau nesaf.