Cwpan Sirol Lwyddiannus i Ferched Tennis De Cymru

Cafodd tîm tennis merched De Cymru benwythnos llwyddiannus (1af Mawrth) yn y Gwpan Sirol yn Sheffield.  Roedd y merched yn wynebu timau o Swydd Gaerloyw, Swydd Gaerlŷr a Gorllewin Yr Alban, dan arweiniad capten y tîm, Melissa House o Benarth.

Daeth senglau dydd Gwener i ben gyda gornest gyfartal 3-3 yn erbyn Swydd Gaerloyw, gydag Alice Warren o Abertawe'n ennill 6-0, 6-1, a Joely Lomas ac Alex Oelmann o Gaerdydd yn ennill 6-4, 6-3 a 6-1, 6-3. Enillodd y merched bob un o'u tair gornest ddyblau, wrth i Chloe Alpine o Lanelli ymuno ag Alice Warren i ennill 6-4, 6-2, gydag Alex Oelmann yn ymuno â Joely Lomas i ennill eu hail a thrydedd set 7-6, 1-0, a  Meryl Bird o Gaerffili ac Amy Leiu o Bort Talbot yn ennill 6-3, 4-6, 1-0.

Ar ddiwedd dydd Gwener roedd gan y merched sgôr terfynol o 6-3 yn erbyn Swydd Gaerloyw, ac roeddent yn wynebu tîm Swydd Gaerlŷr ar y dydd Sadwrn.  Daeth y  senglau i ben yn gyfartal 3-3 unwaith eto, gydag Amy Leiu'n ennill 6-4, 6-2, Alice Warren 6-4, 7-5 ac Alex Oelmann 6-7, 6-2, 6-0. De Cymru oedd y tîm cryfaf yn y dyblau, gydag Alex Oelmann a Joely Lomas yn ennill dwy allan o dair gornest 6-2, 6-1, ac Amy Leiu ac Alice Warren yn ennill 6-3, 6-3. Chwaraeodd y newydd-ddyfodiad o Gaerdydd, Poppy Davies, ei gornest ddyblau gyntaf yn y Cwpan Sirol hefyd gyda Meryl Bird.

Roedd y gornestau ar y diwrnod olaf yn erbyn tîm Gorllewin Yr Alban, ac enillwyd pump allan o'r chwe gornest senglau gan Alice Warren (6-3, 6-0), Alex Oelmann (6-2, 6-0), Amy Leiu (3-6, 7-6, 6-3), Joely Lomas (6-2, 6-0), a Meryl Bird (2-6, 6-4, 6-4). Hefyd, enillodd Amy Leiu ac Alex Oelmann eu gornest ddyblau 6-3, 6-0, ac ni chwaraewyd y ddwy ornest ddyblau arall am fod De Cymru gymaint ar y blaen.

Daeth y merched â'r tlws aur adre i Dde Cymru, yn ogystal â chael dyrchafiad.  "Mae dyrchafiad yn wych i'r tîm oherwydd mae'n golygu y bydd y merched yn gallu cystadlu ar lefel uwch y flwyddyn nesa, ac mae hefyd yn eu gwobrwyo am eu hymrwymiad a'u hymdrechion - yn enwedig dros benwythnos y Cwpan Sirol," meddai capten y tîm, Melissa House.

"Mae hefyd yn annog y chwaraewyr i ddal ati i chwarae'r gêm ac yn ennyn hyder a chyffro ar gyfer y flwyddyn nesa.  Roedd yn ddiwedd perffaith i dridiau gwych yn Sheffield."

Llongyfarchiadau arbennig i Alice Warren, a enillodd bob un o'u chwe gornest yn ei Chwpan Sirol Cyntaf dan 18 oed, yn ogystal â chwaraewr ail safle'r llynedd, Alex Oelmann, a enillodd bob un o'i phum gornest.

Mae gwybodaeth am bob agwedd ar dennis yng Nghymru ar gael oddi wrth Tennis Cymru ar 029 20 463335 neu www.lta.org.uk/in-your-area/Wales/