‘Tennis Tuesdays’ yn cynnig tennis anffurfiol a difyr i ferched

Mae cyfres newydd o sesiynau tennis anffurfiol, llawn hwyl wedi dechrau mewn parciau a chlybiau lleol ar draws Cymru, i ysbrydoli mwy o ferched i chwarae tennis yn amlach. 

Lansiwyd Tennis Tuesdays y llynedd ac mae yn ei ôl ar gyfer 2016, wedi'i drefnu gan Tennis Cymru a'r LTA (Lawn Tennis Association), gyda Nike.

Eleni mae'r rhaglen Tennis Tuesdays ar gael mewn lleoliadau o amgylch Cymru, gan gynnwys Caerdydd, Wrecsam, Casnewydd, Brynbuga, Penarth, Dinas Powys, Llantrisant a'r Barri.

Trefnir y sesiynau wythnosol gan hyfforddwyr tennis lleol, ac fe'u cynhelir bob dydd Mawrth i'r rhai sydd am chwarae mwy a datblygu'u sgiliau tennis ymhellach, tra'n cael hwyl a chwrdd â phobl newydd.

Meddai Peter Drew, prif weithredwr Tennis Cymru: "Roedd y rhaglen Tennis Tuesdays yn hynod o boblogaidd y llynedd, ac ychwanegwyd mwy o leoliadau ar gyfer 2016.

"Mae'n cynnig cyfle i ferched i chwarae gyda phobl o'r un meddylfryd, ac mae'n siwtio pobl sydd â bywydau prysur.  Mae'n ffordd ddifyr o ymarfer, cwrdd â phobl, a lleddfu holl straen y dydd."

Bob wythnos mae'r sesiwn yn canolbwyntio ar un o chwe thema ac yn cynnwys gornest a chwaraeir am hwyl yn unig.  Darperir racedi a pheli, felly'r cyfan sydd angen ichi ei wneud yw mynd yno yn eich cit chwaraeon a mynd ar y cwrt.

I ddod o hyd i leoliad yn eich ymyl chi, neu i gael mwy o wybodaeth, ewch i www.tennistuesdays.co.uk

Mae gwybodaeth am bob agwedd ar dennis yng Nghymru ar gael oddi wrth Tennis Cymru ar 029 20 463335 neu www3.lta.org.uk/in-your-area/Wales/ ac am y newyddion diweddaraf dilynwch Tennis Cymru ar Twitter @tennis wales