Partneriaethau’n Allweddol i’r Gronfa Iach ac Egnïol

Bydd mwy na 150 o bartneriaid yn gysylltiedig â'r rhaglen gwerth £5.4 miliwn i gael mwy o bobl yng Nghymru i fod yn iach ac egnïol.  

Bydd partner arweiniol yn darparu cyfeiriad ar gyfer yr 17 o brosiectau a gyhoeddwyd heddiw - gan gydlynu'r gweithgarwch fel rhan o bob rhaglen tair blynedd.                

Ond dim ond crafu wyneb y rhwydwaith o sefydliadau sy'n dod at ei gilydd i ddod â phob un o'r prosiectau yn fyw yw hynny.     

Gan ddod â gwahanol arbenigedd a phrofiad at y bwrdd, bydd y 150 yn helpu i ddenu pobl o gymunedau Cymru o wahanol genedlaethau a chefndiroedd. 

Glam2

Ymhlith y partneriaid bydd saith corff rheoli chwaraeon, yn ogystal â BME Sport Cymru, Cymdeithas Chwaraeon Cymru, Academi Gymnasteg Valleys, Sir Casnewydd, Clwb Criced Morgannwg a Sefydliad Cymunedol Clwb Pêl Droed Dinas Caerdydd.

Yn y prosiect 'Corff Iach - Meddwl Iach' o dan arweiniad Women Connect First - lleoliad cyhoeddiad swyddogol y Gronfa Iach ac Egnïol - bydd y partneriaid allweddol yn cynnwys Triathlon Cymru a Chriced Cymru wrth iddynt geisio cael o leiaf 400 o ferched DLlE a'u teuluoedd i fod yn egnïol yn rheolaidd.            

Dywedodd Cyfarwyddwr Ymgysylltu Cymunedol Chwaraeon Cymru, Graham Williams: 

"Roedd lefel y diddordeb yn y Gronfa Iach ac Egnïol yn galonogol iawn, gyda safon y ceisiadau'n eithriadol uchel, gan arwain at broses gystadleuol iawn.      

"Mae lefel y rhwydweithiau fydd yn cael eu creu wir yn agor cyfleoedd newydd i ni mewn chwaraeon, i gyrraedd pobl sydd ddim yn cymryd rhan mewn unrhyw weithgarwch ar hyn o bryd.

"Rydw i'n edrych ymlaen at weld y prosiectau'n dod yn fyw ac yn rhoi cyfle i bobl ledled Cymru fabwysiadu ffyrdd iachach o fyw drwy weithgareddau fydd yn gwella eu lles corfforol a meddyliol."