Hwb olaf i’r Gronfa Lle i Chwaraeon gwerth £1m – Dyddiad Cau Mehefin 28ain

Dim ond 10 diwrnod sydd ar ôl (dyddiad cau 28 Mehefin 2019) i gymunedau wneud cais am gyfran o gronfa gwerth £1m.

Mae cronfa 'Lle i Chwaraeon' ar gael ar gyfer clybiau a sefydliadau chwaraeon ledled Cymru a chafodd ei lansio gan Chwaraeon Cymru, mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru.

Pitch

Yn ogystal â'r rhai sydd wedi cwblhau eu cais eisoes, mae 359 o geisiadau wedi cael eu cychwyn ond heb eu cwblhau eto.

Bydd y gronfa'n cefnogi prosiectau sydd eisiau gwella, gwarchod neu greu cyfleusterau chwaraeon newydd.

Gwahoddir ceisiadau gan grwpiau chwaraeon cymunedol a gallant gynnwys pethau fel llifoleuadau, arwynebau aml-chwaraeon newydd, ehangu neu welliannau i gyfleusterau presnnol.

Mae mwy o fanylion ar gael yma /funding--support/our-grants/a-place-for-sport.aspx