Chwaraeon Cymru yn cael ei gyhoeddi fel cefnogwyr Huws Gray Ynys Môn 2019

Gyda thwrnamaint pêl-droed rhyng-gemau Huws Gray Ynys Môn wythnosau i ffwrdd o'r cic gyntaf, mae'n bleser gan bwyllgor trefnu'r twrnamaint gyhoeddi bod Chwaraeon Cymru wedi cytuno ei fod yn cefnogi'r gystadleuaeth ryngwladol sy'n digwydd ar yr ynys ym mis Mehefin.

Mae 16 o dimau o bob cwr o'r byd ar fin dod i Ynys Môn o Fehefin 15fed i Fehefin 22ain i gystadlu yn Nhwrnamaint Pêl-droed Rhyng-Gemau'r Ynysoedd sydd yn cael ei cynnal ar yr ynys am y tro cyntaf erioed, ac mae cyffro yn adeiladu o flaen gystadlaethau'r dynion a merched, gyda gemau'n cymryd lle mewn 11 lleoliad ar draws yr ynys.

Mae'r twrnamaint yn cynnig cyfle i Gymdeithas Gemau'r Ynysoedd Ynys Môn arddangos yr hyn y gallant ei wneud wrth iddynt geisio cynnal Gemau'r Ynysoedd Rhyngwladol yn 2025, a fyddai'n golygu - pe bai Ynys Môn yn llwyddiannus gyda'u cais - byddai'r ynys yn cynnal yr hyn sydd a alwyd yn 'Gemau Olympaidd Mini' am y tro cyntaf erioed.

Football Tournament

Mae cadarnhau Chwaraeon Cymru fel cefnogwyr swyddogol ar gyfer cystadleuaeth Huws Gray Ynys Mon 2019 yn ddatganiad enfawr gan bwyllgor trefnu'r twrnamaint sydd yn ceisio dod â buddion i bawb ar yr ynys ymhell ar ôl i'r twrnamaint ddod i ben.

Dywedodd Rheolwr Cyfathrebu Huws Gray Ynys Môn 2019, Jamie Thomas:

"Mae cyhoeddi'r cefnogaeth hon gan Chwaraeon Cymru yn gyffrous iawn i bawb sy'n ymwneud â Huws Gray Ynys Mon 2019 ac rydym wrth ein bodd o gael eu cefnogaeth.

"Rydym bob amser wedi dweud mai ein prif nod yn y twrnamaint yw sicrhau bod etifeddiaeth gadarnhaol, barhaol o'r gystadleuaeth yn arwain at fwy o gyfranogiad mewn chwaraeon gan bobl o bob oedran ac annog pobl ar draws yr ynys i fyw bywydau mwy iach a gweithgar.

"Mae yna lawer o gyhoeddiadau cyffrous i ddod wrth i'r twrnamaint agosáu o ran digwyddiadau a gweithgareddau yr ydym wedi'u cynllunio i gyflawni'r weledigaeth honno, ac mae gallu sicrhau Chwaraeon Cymru fel cefnogwyr i fynd gyda ni ar y daith honno yn gymeradwyaeth gref o y cynlluniau sydd gennym ar waith ar gyfer y twrnamaint hwn.

"Mae datblygu Academi Bêl-droed Ynys Môn fel etifeddiaeth barhaol o'r twrnamaint wedi bod yn ganolog i'n cynlluniau ar gyfer y twrnamaint o'r dechrau, ac mae cynnydd da yn cael ei wneud yno.

"Yn ystod wythnos y twrnamaint bydd gennym nifer o ddigwyddiadau pwrpasol yn cael eu cynnal ar draws yr ynys i helpu cynyddu cyfranogiad bobl o bob oed a lefelau sgiliau i ddod allan a mwynhau bod yn egnïol trwy bêl-droed."