Venus Romaeo a Tracey Skirton Davies

Athletwraig: Venus Romaeo, Aelod o Sgwad Cymru a Phrydain Fawr, Pencampwraig Grŵp Oedran Prydain

Hyfforddwraig: Tracey Skirton-Davies, Gymnasteg Cenedlaethol Cymru Wedi'i Chymhwyso gan y PORh

Hyfforddwr o 2005 hyd heddiw

Tracey Skirton-Davies and Venus Romeao

Gobaith a breuddwyd Venus yw ennill medal yn y Gemau Olympaidd: 'Bydd gan Tracey ran allweddol i'w chwarae yn hynny. Mae'n hyfforddwraig garedig iawn ond bydd yn fy ngweithio'n galed. Rwy'n gweld mwy arni na fy mam weithiau!'

Fel cyn-gymnast a hyfforddwraig wirfoddol, mae Tracey yn meddwl bod gwirfoddolwyr yn allweddol i chwaraeon: 'Wrth gwrs, rydym yn cymryd hufen y dalent [yn yr Academi] ond ni fyddai rhai o'r ieuenctid eraill yn dal ati oni bai am wirfoddolwyr yn gweithio mewn clybiau a chanolfannau chwaraeon lleol. Maent yn rhoi blas ar gymnasteg i blant.'

Am ragor o wybodaeth am y bartneriaeth wych rhwng Tracey a Venus, gwyliwch eu cyfweliad.