Tom James a Neville Orme

Athletwr: Tom James, Pencampwr Olympaidd, Rhwyfwr dros Gymru, buddugol gyda Gleision Caergrawnt.

Hyfforddwr: Neville Orme, Prif Hyfforddwr Wyth Cyntaf Lloegr, Ysgol King's, Caer

Hyfforddwr rhwng 1995 a 2002

Tom James and Neville Orme

O oedran cynnar iawn, roedd Neville yn meddwl bod gan Tom lawer o dalent: 'Fe wnes i geisio datblygu lefel sgil a sicrhau ei fod yn deall rhwyfo'n dda, a beth sydd ei angen i symud cwch yn dda. Ond nid dim ond y fi sydd wedi ei helpu, roedd y criw hyfforddi i gyd yn gefn iddo, yn sicrhau ei fod yn datblygu i'r hyn yw e heddiw.'

Mae hyn wedi cael argraff fawr ar Tom mae'n amlwg: 'Mae sut rydych yn dechrau arni'n diffinio eich gyrfa'n aml. Roedd y profiad hyfforddi a gefais yn wych, yn arbennig Nev. Mae'n wych am ddweud straeon ac roedd yn gwneud popeth yn ddiddorol.'

Mae Tom wedi sicrhau bri Olympaidd ac mae'n amlwg bod Neville wedi chwarae rhan allweddol yn ei lwyddiant - cewch wybod sut yn union drwy wylio ein fideo unigryw.