Rhys Davies a David Llewellyn

Athletwr: Rhys Davies, Wedi chwarae yng Nghwpan Walker ddwywaith yn 2005 a 2007, Golffiwr ar Daith Broffesiynol Ewrop

Hyfforddwr: David Llewellyn, Hyfforddwr Proffesiynol y PGA

Hyfforddwr ers 2002 hyd heddiw

Rhys Davies and Dai Llewellyn

Mae Dai wedi bod yn hyfforddi Rhys ers pan oedd yn ifanc: 'Mae wedi bod yn siaradus iawn erioed, ond does dim dadlau, dim ond cyfnewid syniadau ac rydym yn cael llawer iawn o hwyl yn gwneud hynny.'

Mae ei brofiad golffio eang a'i lwyddiant wedi bod o gymorth mawr i Rhys yn sicr: 'Mae Dai yn gweithio'n galed ac yn ymroddgar iawn. Rydym yn rhannu'r un dyhead i ennill twrnamentau a rhagori. Rydym yn cydweithio. Rwy'n ymddiried ynddo ac yn dibynnu'n llwyr arno ac mae hynny'n hollbwysig i'm cynnydd ac i'n camp.'

Am wybodaeth bellach am yr effaith y mae David wedi'i gael ar lwyddiant Rhys, gwyliwch eu sgwrs unigryw ar gyfer yr ymgyrch.