Pippa Britton a Tim Hazell

Athletwraig: Pippa Britton, Pencampwraig Byd Paralympaidd

Hyfforddwr: Tim Hazell, Prif Hyfforddwr Tîm Paralympaidd Prydain Fawr

Hyfforddwr ers 2005 hyd heddiw

Pippa Britton and Tim Hazell

Tim yw hyfforddwr Pippa ond mae hefyd yn ei ddisgrifio ei hun fel partner hyfforddi, cydymaith teithio a ffrind: 'O hobi, i gamp, i alwedigaeth, i wneud swydd sy'n rhoi boddhad mawr i chi wrth helpu pobl i wireddu eu breuddwydion: mae'n gryn anrhydedd ac rwy'n falch fy mod wedi'i wneud e.'

Mae Pippa'n cytuno bod y berthynas yn unigryw ac yn gwbl allweddol i'w chyflawniadau: 'Fyddwn i ddim yn gallu gwneud yr hyn rwy'n ei wneud heb gefnogaeth Tim a'r holl wirfoddolwyr eraill allan yn y fan yna. Rwy'n defnyddio ei gyngor yn gyson.'

Am wybodaeth bellach am y modd y mae Pippa a Tim ar eu targed i sicrhau llwyddiant yn y dyfodol, gwyliwch eu cyfweliad ar gyfer yr ymgyrch Tu Ol i Bob Seren.