Liz Johnson a Billy Pye

Athletwr: Liz Johnson, Aur Paralympaidd 100m Dull Brest

Hyfforddwr: Billy Pye, Prif Hyfforddwr Tîm Nofio Paralympaidd PF

Coach from 2003 - 2009

Liz Johnson and Billy Pye

Mae dwy flynedd ar bymtheg fel glöwr wedi dysgu swl peth i Billy am ddisgyblaeth a pherfformiad. Ychwanegwch gariad at nofio at hynny, ac roedd y sgiliau'n trosglwyddo'n rhwydd i hyfforddi: 'Rydym ein dau'n ceisio cyrraedd yr un nod, yn chwilio am y peth bach ychwanegol yna nad oes neb arall yn y byd yn gallu ei wneud.'

Mae ei effaith ar yrfa Liz wedi bod yn anferth: 'Pan enillais yn Beijing, roeddwm yn llawn emosiwn, ac roeddem ein dau'n sylweddoli bod gweithio mor galed am gyfnod mor hir wedi talu ar ei ganfed.'

I ddysgu mwy am y berthynas ffantastig rhwng Billy a Liz a sut fu i Liz ddatblygu i ennill medal aur Paralympaidd, gwyliwch ein cyfweliad unigryw.