Joe Ledley a Dave Jones

Athletwr: Joe Ledley, pêl droediwr gyda Dinas Caerdydd a Chymru

Hyfforddwr: Dave Jones, Rheolwr a Hyfforddwr gyda chlwb Pêl Droed Dinas Caerdydd

Hyfforddwr ers 2006 hyd heddiw

Joe Ledley and Dave Jones

Cred Dave nad oes dim yn rhoi mwy o bleser i hyfforddwr na gweld chwarae ifanc yn datblygu: 'Cael hyd i'r diemwnt yw hanfod pob hyfforddi a pho fwyaf ydych yn rhoi sglein arno, y gorau yw'r diemwnt. Dyna'r achos gyda Joe. Roeddwn yn gwybod bod ganddo'r dalent ond sut oedd e'n mynd i'w defnyddio hi? Sut oedd e'n mynd i'w datblygu?'

Maent wedi cydweithio ers pedair blynedd a hanner erbyn hyn a dywed Joe ei bod yn berthynas dda: 'Mae'r bos wedi bod yn wych efo fi. Mae bob amser wedi rhoi hyder i mi, a rhyddid i fynd allan yna a chwarae pêl droed.'

Am wybodaeth bellach am y rôl y mae Dave wedi'i chwarae yn natblygiad Joe fel pêl droediwr sydd wedi tynnu sylw timau'r Uwch-Gynghrair, gwyliwch eu fideo.