Jamie Roberts a Dai Williams

Athletwr: Jamie Roberts, Gleision Caerdydd, Cymru a Llewod Prydain ac Iwerddon

Hyfforddwr: Dai Williams, Athro AG, Ysgol Glantaf, Caerdydd

Hyfforddwr rhwng 1998 a 2003

Jamie Roberts and Dai Williams

Mae Jamie'n teimlo bod gwaith caled ac ymroddiad Dai wedi cyfrannu at ei lwyddiant: 'Fe fyddech chi yna, yn yr ystafell newid, a byddai'r boi 'ma allan ar y cae yn y glaw trwm yn estyn y bagiau taclo. Mae ei ymroddiad yn aruthrol.'

Ac ni ddaeth sylw Dai i fanylder i ben wedi i Jamie adael yr ysgol: 'Pan rwy'n ei weld yn rhedeg allan mewn crys coch dros Gymru ... wel mae'n anodd disgrifio. Wrth reswm rydych chi gant y cant y tu cefn iddo fe, ond hefyd rydych yn chwilio am gryfderau a gwendidau, Yr hyfforddwr ynoch chi yw hynny mae'n debyg.'

Am wybodaeth bellach am sut fu i Dai ganfod talent Jamie o oedran ifanc a'i ddatblygu'n seren y byd rygbi yng Nghymru, gwyliwch y cyfweliad cyfweliad unigryw yma.