Helen Jenkins a Chris Goulden

Athletwraig: Helen Jenkins, Pencampwraig Driathlon y Byd 2008

Hyfforddwr: Chris Goulden, Clwb Triathlon Aberhonddu

Hyfforddwr rhwng 1999 a 2003

Helen Jenkins and Chris Goulden

Fe sylwodd Chris ar botensial Helen pan oedd hi ond yn 15 oed yn nofio ym mhwll Llangeinor. Mae hi'n cofio sut fu iddo ei denu at driathlon: 'Fe aethon ni i lawr i stad ddiwydiannol Pen-y-bont ar Ogwr ac fe ddywedodd wrthyf i am feicio rownd y lle dipyn o weithiau ac yna dod i ffwrdd a rhedeg!'

O ddechrau digon di-nod i gyrraedd safon y byd, heuwyd hedyn partneriaeth wych yn y fan hon. Fel y dywed Chris: 'Mae'r boddhad rwy'n ei gael bob tro mae Helen yn rasio, ac mae hi'n rasio ym mhob cwr o'r byd y dyddiau hyn, yn aruthrol. Rwy'n eithriadol falch o'i chyflawniadau, o'r hyn mae'n ei wneud dros Gymru ac er mwyn codi proffil triathlon. Mae wedi bod yn ffantastig.'

Am wybodaeth bellach am y bartneriaeth chwaraeon a ddechreuodd ar stad ddiwydiannol ym Mhen-y-bont ar Ogwr ac a gyrhaeddodd binacl wrth ennill Pencampwriaeth y Byd, gwyliwch eu fideo.