Hannah Mills ac Ollie Green

Athletwraig: Hannah Mills, Pencampwr Iau D22 y Byd 2008

Hyfforddwr: Ollie Green, Prif Hyfforddwr Sgwad Optimist Cenedlaethol PF

Hyfforddwr rhwng 1998 a 2003

Hannah Mills and Oliver Green

Mae ffocws Hannah ar le yn y tîm hwylio ar gyfer Llundain 2012, ond fel y dywed Ollie, 'Dydi hi ddim angen llawer o gyngor gen i am ochr dechnegol pethau - mae'n gwybod mwy na fi nawr!'

Fe wnaethant gyfarfod am y tro cyntaf yn y dosbarth Optimist yng Nghanolfan Hwylio Llanisien pan oedd Hannah yn 8 mlwydd oed: 'Roedd Ollie yn fentor gwych ac yn rhywun i'w edmygu. Roedd bob amser yn gwneud yr hyfforddi'n hwyl ac yn bleserus, a dyna'r prif beth. Fe allai fod yn galed hefyd, os oedd e eisiau!'

Am wybodaeth bellach am yr effaith y mae Ollie wedi'i gael ar ymgais Hannah i lwyddo yn Llundain 2012, gwyliwch ein fideo unigryw.