Podia Personol

Glasgow 2014 oedd Gemau'r Gymanwlad fwyaf llwyddiannus erioed i Gymru, a hoffem ddathlu llwyddiannau pellach y Cymry ym myd y campau.

Roedd gweld athletwyr Tîm Cymru yn sefyll ar y podia yn ein llenwi â balchder, gan gadarnhau i bawb ein bod ni'n genedl o bencampwyr.

Ond nid athletwyr gorau Tîm Cymru yn unig sydd wedi cyflawni cymaint eleni. Bob dydd, mae rhywun yng Nghymru yn profi moment Podia Personol ym myd y campau.

Personal Podiums

Rasys noddedig, ennill y gynghrair leol, ennill dyrchafiad, meistroli camp newydd, neu hyd yn oed magu'r dewrder i ymweld â'r gampfa am y tro cyntaf - mae'r rhain i gyd yn bethau i fod yn falch ohonynt.

Ac rydym ni eisiau clywed amdanyn nhw! Rydym ni eisiau i chi rannu eich llwyddiannau gyda ni - helpwch ni i gasglu lluniau sy'n dangos pa mor falch rydym ni o fod yn genedl sy'n caru chwaraeon.

Anfonwch lun a disgrifiad cryno o'ch cyflawniad mwyaf eleni ym myd y campau erbyn byddwch yn cael cyfle i ennill cit Tîm Cymru, wedi'i lofnodi gan rai o sêr carfan Glasgow 2014.

Gallwch un ai ein dilyn ni a thrydar neu hoffi, rhannu a phostio ar ein tudalen  Facebook, gan ddefnyddio'r hashnod #PodiumCymru - mae'n broses syml, yn bennaf oherwydd eich bod eisoes wedi gwneud y gwaith caled!

Byddwn yn rhannu'r holl luniau, ochr yn ochr â lluniau o enillwyr medalau Tîm Cymru, yn ein halbymauFlickr.Sicrhewch eich bod yn hawlio'ch lle wrth i ni greu darlun o Gymru Fuddugoliaethus.

*Ni chaniateir i staff Chwaraeon Cymru a / neu Dîm Cymru gystadlu yn y raffl wobrau.