#CofioCymru

Ydych chi eisiau bod yn rhan o'r bwrlwm buddugol cyn i Gemau'r Gymanwlad ddechrau'r wythnos nesaf? Wel mae'r ateb gennym ni!         

Rydyn ni eisiau i chi ddweud wrthym ni am y foment fuddugol fwyaf cofiadwy i chi i Gymru yn hanes Gemau'r Gymanwlad. Fe all fod yn unrhyw gamp ac ynunrhywGemau Cymanwlad mewn hanes!

Ac mae'n hawdd - dywedwch wrthym ni pa foment rydych chi wedi'i dewis @sport_wales gan ddefnyddio #CofioCymru neu #RecallWales fel hashnod.

Gall fod o Delhi bedair blynedd yn ôl pan rannodd y neidwyr clwydi, Dai Greene a Rhys Williams, y podiwm, ar ôl rasio i gipio'r aur a'r efydd. Neu efallai mai yn y Felodrom neu ar y lawnt fowlio yr oedd eich hoff foment chi?           

Neu Nicole Cooke efallai'n cipio medal aur y ras ffordd ym Manceinion yn 2002? Neu Michaela Breeze pan gipiodd yr aur i Gymru yn 2006? Pwy hefyd fedr anghofio buddugoliaeth wych David Davies yn y 1500m yn yr un flwyddyn?!          

Neu fe allwch chi dyrchu ymhellach yn ôl i hanes ...

A thra rydych chi'n mwynhau edrych yn ôl ar lwyddiant Cymru, os nad ydych chi wedi gweld ein ffilm ni'n dangos sut gallwch chi gefnogi'r tîm yn Glasgow eto, gwnewch hynny'n flaenoriaeth!

Cofiwch, bydd athletwyr gorau Cymru'n cystadlu yng Ngemau Cymanwlad Glasgow rhwng 23ain Gorffennaf a 3ydd Awst 2014. Gallwch chi weld y Gemau'n fyw ar y BBC a dilyn cynnydd Tîm Cymru @team_wales.

Adnoddau Mewnol

Cysylltiadau Allanol