Cynhadledd y Fframwaith Llywodraethu ac Arwain

Yn ystod y 12 mis diwethaf, mae'r sector Chwaraeon a Hamdden yng Nghymru wedi arwain ar ddatblygu'r Fframwaith newydd, ar ôl tynnu sylw at yr angen am well llywodraethu ac arwain.

Mae'r Fframwaith yn fersiwn wedi'i addasu o God Gwirfoddol ar gyfer Llywodraethu Da y Gynghrair Chwaraeon a Hamdden. Mae nid yn unig yn cynnwys y 7 Egwyddor ar gyfer Llywodraethu Da, ond hefyd mae wedi cyflwyno pwysigrwydd arwain drwy gyfrwng cyfres o ymddygiadau effeithiol a ddisgwylir gan aelodau bwrdd, mewn ymgais i greu'r newid sylweddol mewn diwylliant sydd ei angen yn y Sector. Hefyd mae'r Sector wedi datgan ac ymrwymo i fodloni "disgwyliadau gofynnol" y Fframwaith, er mwyn helpu i sbarduno safonau llywodraethu ac arwain hyd at 2019, ac anelu at fod yn sefydliadau sy'n perfformio ar lefel uchel.

I gefnogi lansiad y ddogfen newydd hon, mae Chwaraeon Cymru a'r Sport and Recreation Alliance wedi trefnu Cynhadledd y Fframwaith Llywodraethu ac Arwain 2015 yn Stadiwm Dinas Caerdydd ddydd Mawrth 21ain Ebrill.

Gyda chyfraniadau gan Amanda Bennett (Fair Play Enterprises Limited), Anne Storey a Craig Hunter (Personnel Dynamics Limited), Lucy Faulkner (Lucy Faulkner Limited), Cyrff Rheoli Chwaraeon Cenedlaethol yng Nghymru, Llysgenhadon Ifanc, Chwaraeon Cymru a'r SRA ac eraill, mae'r digwyddiad yn gyfle i herio ffyrdd o feddwl, ymestyn ein huchelgais ac adlewyrchu'n feirniadol ar yr hyn rydym yn ei wneud.

Mae cynnwys y diwrnod, a'r prif gyflwyniadau, ar gael isod:

Adnoddau Mewnol

DOWNLOADS