£15million of applications for Place for Sport Fund

A total of 319 applications have been submitted for the £1million Place for Sport fund.

The total request for funding reached more than £15million for total project costs worth more than £20million.

Applications were submitted for projects in every local authority area in Wales and for 38 different sports.

A decision panel will take place in mid-July, with Sport Wales hoping to be in a position to inform applicants of decisions by early August.

For more information on support for volunteers and clubs in Wales, and other funding grants available, visit www.clubsolutions.wales

A place for sport

Mae cyfanswm o 319 o geisiadau wedi'u cyflwyno i'r gronfa Lle i Chwaraeon sy'n werth £1 miliwn.

Roedd cyfanswm y ceisiadau am gyllid ar gyfer mwy na £15 miliwn gyda chyfanswm costau'r prosiectau'n werth mwy nag £20 miliwn.

Cyflwynwyd ceisiadau ar gyfer prosiectau yn ardal pob awdurdod lleol yng Nghymru ac ar gyfer 38 o wahanol gampau.            

Bydd panel penderfynu'n cael ei gynnal ganol mis Gorffennaf, ac mae Chwaraeon Cymru'n gobeithio bod mewn sefyllfa i roi gwybod i ymgeiswyr am y penderfyniadau erbyn dechrau mis Awst.

Am fwy o wybodaeth am y gefnogaeth sydd ar gael i wirfoddolwyr a chlybiau yng Nghymru, a'r grantiau cyllido eraill sydd ar gael, ewch i www.atebionclwb.cymru