Gym Fighting Fit, Torfaen

Gan fod ei dosbarthiadau Taekwondo yn rhy llawn, penderfynodd Jo Draper ei bod angen cyfleuster mwy.Torfaen

Chwiliodd yn yr ardal leol a daeth o hyd i fecws gwag. Gwnaeth gais am grant gan Chwaraeon Cymru a ganed Gym Fighting Fit yn Nhreruffydd.                                

Bellach maen nhw'n cynnal saith dosbarth Taekwondo bob wythnos, gyda'r rhai sy'n mynychu'n amrywio o 4 i 40 oed. Hefyd cynigir torddawnsio, bocsarfer a gym gyda 200 o aelodau'r gymuned yn defnyddio'r cyfleuster bob wythnos.

Cewch ragor o wybodaeth am Gym Fighting Fit drwy fynd i'w gwefan.

Os ydych chi'n meddwl y gallai grant gan Chwaraeon Cymru wneud gwahaniaeth i'ch cymuned chi, yna beth am wneud cais am un heddiw. 

 

DOWNLOADS