Cymdeithas Chwaraeon Betws yn Rhos, Conwy

BetwsRoedd Cymdeithas Chwaraeon Betws yn Rhos eisoes yn darparu cyfleoedd chwaraeon i ieuenctid yn eu cymuned.                                           

Ond gyda'r ganolfan hamdden agosaf fwy na 5 milltir i ffwrdd, roeddent eisiau ehangu'r chwaraeon a gynigiwyd.

Dyma gysylltu â Chwaraeon Cymru a chael grant i brynu ystod o offer newydd fel bod yr ieuenctid lleol yn cael cyfle i roi cynnig ar gamp newydd bob tymor.

Nawr mae 25 i 30 o bobl ifanc yn cymryd rhan bob wythnos mewn pob math o chwaraeon, o hoci i bêl foli, a phêl rwyd i denis.

Os ydych chi'n meddwl y gallai grant gan Chwaraeon Cymru wneud gwahaniaeth i'ch cymuned chi, yna beth am wneud cais am un heddiw.