Barnado's, Merthyr Tydfil

Roedd Barnardo's ym Merthyr Tudful eisiau cynnig cyfle i rai o'u gofalwyr ifanc, a'r rhai sy'n gadael gofal, gael blas ar Merthyramrywiaeth o chwaraeon yn rheolaidd.            

Y syniad oedd y byddai'r ieuenctid, ar ôl rhoi cynnig ar ystod eang o weithgareddau, yn ddigon hyderus i gymryd rhan mewn camp eu hunain, ac yn cael eu cymell i fyw'n iach.                                           

Felly defnyddiwyd grant gan Chwaraeon Cymru i logi neuadd ac offer ar gyfer sesiynau hyfforddi ac ymarfer yng Nghanolfan Hamdden Rhydycar bob wythnos. Ers y llynedd, mae'r grŵp wedi rhoi cynnig ar bêl droed, pêl fasged, sboncen, badminton, pêl rwyd, swmba a bocsarfer.

Mae'r profiadau newydd hyn wedi magu llawer o hyder yn yr ieuenctid ac mae un o'r bechgyn wedi bod yn defnyddio'r gwersi hyfforddi pêl droed yn ei rôl fel gwirfoddolwr mewn canolfan ieuenctid leol.

Os ydych chi'n meddwl y gallai grant gan Chwaraeon Cymru wneud gwahaniaeth i'ch cymuned chi, yna beth am wneud cais am un heddiw. 

DOWNLOADS