Rhestr o chwaraeon peryglus

Ceir nifer i chwaraeon risg y mae'n rhaid i'r sefydliad fod yn aelod o'r corff rheoli perthnasol ar ei gyfer cyn gwneud cais am unrhyw grant gan Chwaraeon Cymru. Mae'r chwaraeon hyn, a'u corff rheoli perthnasol, fel a ganlyn:

 • Aicido   (Bwrdd Aicido Prydain)
 • Saethyddiaeth   (Cymdeithas Saethyddiaeth Cymru)
 • Balŵnio   (Clwb Balŵnio a Llongau Awyr Prydain)
 • Bobsled   (Cymdeithas Bobsled Prydain)
 • Bocsio   (Cymdeithas Focsio Amatur Cymru)
 • Canŵio   (Canŵio Cymru)
 • Crwydro Ogofâu (Cyngor Crwydro Ogofâu Cambrian)
 • Chwaraeon Ymladd Tsieineaidd   (Cyngor Chwaraeon Ymladd Tsieineaidd Prydain)
 • Marchogol   (Ffederasiwn Marchogaeth Prydain)
 • Ffensio   (Ffensio Cymru)
 • Hedfan   (Clwb Aero Brenhinol y DG)
 • Gleidio   (Cymdeithas Gleidio Prydain)
 • Gymnasteg   (Gymnasteg Cymru)
 • Croghedfan a pharagleidio   (Cymdeithas Croghedfan a Pharagleidio Prydain)
 • Rasio Ceffylau   (Awdurdod Rasio Ceffylau Prydain)
 • Jet-sgïo   (Cymdeithas Iotio Cymru)
 • Jiwdo   (Cymdeithas Jiwdo Cymru)
 • Ju Jitsu   (Corff Rheoli Cymdeithas Ju Jitsu Prydain)
 • Carate   (Corff Rheoli Carate Cymru)
 • Cendo   (Cymdeithas Cendo Prydain)
 • Syrffio Barcud (Cymdeithas Syrffio Barcud Prydain)
 • Achub Bywyd   (Cymdeithas Achub Bywyd y DG)
 • Ceir Llusg  (Cymdeithas Ceir Llusg Prydain Fawr)
 • Pentathlon Modern   (Pentathlon PF)
 • Beicio Modur  (Ffederasiwn Beicio Modur Cymru)
 • Chwaraeon Modur  (Cymdeithas Cymru o Glybiau Moduro)
 • Beicio Mynydd   (Undeb Beicio Cymru)
 • Moynydda   (Cyngor Mynydda Prydain)
 • Octowthio  (Cymdeithas Cymru o Glybiau Tanddwr)
 • Parasiwtio   (Cymdeithas Parasiwtio Prydain)
 • Polo   (Cymdeithas Bolo Hurlingham)
 • Codi Pŵer   (Ffederasiwn Codi Pŵer Cymru)
 • Hwylio a iotio   (Cymdeithas Iotio Cymru)
 • Saethu   (Ffederasiwn Saethu Targed Cymru)
 • Sgïo (Chwaraeon Eira Cymru)
 • Eirafyrddio   (Chwaraeon Eira Cymru)
 • Sombo   (Ffederasiwn Sombo Prydain)
 • Speedway   (Ffederasiwn Beicio Modur Cymru)
 • Tanddwr   (Cymdeithas Cymru o Glybiau Tanddwr)
 • Syrffio   (Ffederasiwn Syrffio Cymru)
 • Achub Bywyd Syrff   (Cymdeithas Achub Bywyd Syrff Cymru)
 • Taekwondo   (Cyngor Taekwondo Prydain)
 • Tang soo do   (Ffederasiwn Tang Soo Do y DG)
 • Sgïo Dŵr   (Ffederasiwn Sgïo Dŵr Cymru)
 • Codi Pwysau  (Ffederasiwn Codi Pwysau Cymru)
 • Reslo   (Cymdeithas Reslo Prydain)