Partneriaid Pecyn Cymorth

Llongyfarchiadau ar dderbyn cyllid y Loteri Genedlaethol sy'n cael ei ddosbarthu gan Chwaraeon Cymru.

Rydych chi'n un o'r miloedd sydd wedi derbyn grantiau a ddosberthir gan Chwaraeon Cymru bob blwyddyn i wneud gwahaniaeth i fywydau pobl ledled Cymru a galluogi mwy o bobl i gymryd rhan mewn chwaraeon a gweithgarwch corfforol. Mae'n amod ar eich grant eich bod yn cydnabod y cyllid rydych yn ei gael gan y Loteri Genedlaethol. Gofynnwn i chi wneud y canlynol o leiaf:

  • Diolch i chwaraewyr y Loteri Genedlaethol ar Gyfryngau Cymdeithasol
  • Ychwanegu'r logo mewn lle amlwg ar eich gwefan      
  • Anfon datganiad i'r wasg at y cyfryngau yn lleol yn rhoi gwybod iddynt am eich grant.

I helpu i wneud y broses hon mor hawdd â phosib, rydym wedi creu pecyn adnoddau ar-lein gyda thempledi, lluniau a'r holl logos y bydd arnoch eu hangen i'ch helpu i ddweud diolch yn fawr.

Pam trafferthu? 

  • Gall codi ymwybyddiaeth eich rhoi chi mewn cysylltiad â chyfranogwyr newydd posib - a denu noddwyr a chyllid newydd o bosib.
  • Drwy godi eich proffil mae'n haws dod o hyd i wirfoddolwyr neu gyfleusterau.
  • Gall cydnabyddiaeth helpu i gadw cyfranogwyr (mae rhannu eich buddugoliaeth gyda gweddill y byd yn hwb enfawr i forâl). Mae gan bobl ddiddordeb yn yr hyn rydych chi'n ei wneud - yn enwedig ACau, ASau a Chyngorwyr, sy'n gallu hyrwyddo eich achos! 

Ac os ydych chi dal yn ansicr? Codwch y ffôn neu anfonwch e-bost atom ni. Yn Chwaraeon Cymru, mae ein tîm Marchnata a Chyfathrebu bob amser yn barod i helpu. Ffoniwch ni ar 0845 245 0904 neu anfonwch e-bost i communications@sport.wales 

Cysylltiadau Allanol