Lle i Chwaraeon - rhestr lawn o’r dyfarniadau

Yn hydref 2019, dyfarnodd Chwaraeon Cymru gyllid Lle i Chwaraeon i'r prosiectau canlynol er mwyn helpu i wella cyfleusterau chwaraeon ar hyd a lled Cymru...
 

Lle i chwaraeon - graffeg 2

 

Clwb Gymnasteg West Street

Abertawe

£17,600.00

Clwb Criced Ynystawe

Abertawe

£17,582.00

Clwb Criced Gorseinon

Abertawe

£17,238.00

Clwb Pêl Droed Amatur Brynawel

Abertawe

£16,255.00

Clwb Achub Bywyd y Mwmbwls      

Abertawe

£15,097.00

Bocsio Uwch Clwb Hafod

Abertawe

£14,997.00

Clwb Pêl Droed Tref Pontarddulais  

Abertawe

£14,292.00

Clwb Bowls Dyfatty

Abertawe

£4,000.00

Prosiect Lles Kingsway

Abertawe

£3,500.00

Parc Y Werin 2000

Abertawe

£1,296.00

Clwb Bowls Abertileri            

Blaenau Gwent

£14,035.00

CIC Bocsio a Ffitrwydd AB

Blaenau Gwent

£12,000.00

Clwb Pêl Droed Mini ac Iau Glynebwy RTB   

Blaenau Gwent

£8,704.00

Clwb Bowls Glynebwy RTB  

Blaenau Gwent

£7,600.00

Clwb Criced Glynebwy

Blaenau Gwent

£6,432.00

Clwb Bowls Six Bells Cyf.

Blaenau Gwent

£4,000.00

Cyngor Cymuned Llandochau                      

Bro Morgannwg

£20,000.00

Clwb Gymnasteg YMCA Y Barri

Bro Morgannwg

£9,162.00

Her Cymru

Bro Morgannwg

£6,314.00

Clwb Trampolinio Bro Caerau  

Bro Morgannwg

£5,000.00

Clwb Bowlio Millwood  

Bro Morgannwg

£4,000.00

Clwb Bowlio Romilly Y Barri

Bro Morgannwg

£4,000.00

Clwb Bowlio Belle Vue Penarth  

Bro Morgannwg

£4,000.00

Motion Control Dance

Bro Morgannwg

£2,106.00

Snowsport Cymru Wales

Caerdydd

£24,510.00

Clwb Rhwyfo Llandaf

Caerdydd

£10,920.00

Jiwdo Honto  

Caerdydd

£7,183.00

Clwb Bocsio Catholig Grange  

Caerdydd

£6,600.00

ABC Caerau a Threlái   

Caerdydd

£6,396.00

Clwb Bowls Sain Ffagan

Caerdydd

£4,000.00

Clwb Bocsio Amatur Llanedeyrn a Phentwyn  

Caerdydd

£2,400.00

Clwb Athletau Cwm Rhymni                    

Caerffili

£11,222.00

Clwb Gymnasteg Islwyn

Caerffili

£7,668.00

Grŵp Van Road Trails

Caerffili

£6,816.00

Newport Live

Casnewydd

£30,102.00

Clwb Athletau Harriers Casnewydd  

Casnewydd

£25,000.00

Canolfannau GOL Cyf.

Casnewydd

£22,360.00

CAPD Caerllion     

Casnewydd

£13,520.00

Undeb Beicio Cymru  

Casnewydd

£12,310.00

Clwb Bocsio Sant Joseph

Casnewydd

£9,493.00

Clwb Criced Malpas  

Casnewydd

£5,000.00

Riverside Rovers

Casnewydd

£4,400.00

Clwb Bowlio Caerllion 

Casnewydd

£4,326.00

Academi Gymnasteg Cyfyngedig Dinas Casnewydd 

Casnewydd

£3,139.00

Clwb Nofio a Pholo Dŵr Dinas Casnewydd 

Casnewydd

£2,080.00

Cyrtiau Tennis Cymunedol Castell-nedd Cyfyngedig 

Castell-nedd Port Talbot

£36,988.00

Clwb Achub Bywyd Aberafon

Castell-nedd Port Talbot

£8,138.00

Antur Parc Margam  

Castell-nedd Port Talbot

£5,154.00

Clwb Trampolinio Flyers Castell-nedd

Castell-nedd Port Talbot

£5,000.00

Clwb Bowls Lles Pontrhydyfen  

Castell-nedd Port Talbot

£4,000.00

CAPD Tref Pontardawe  

Castell-nedd Port Talbot

£3,500.00

Clwb Sboncen Aberteifi 

Ceredigion

£16,699.00

Clwb Saethu Penrhiwpal  

Ceredigion

£11,775.00

Clwb Rhwyfo Crannog  

Ceredigion

£6,000.00

Cyngor Cymuned Llanddewi Brefi  

Ceredigion

£4,000.00

Clwb Pêl Droed Tregaron Turfs  

Ceredigion

£2,545.00

Clwb Rygbi Nant Conwy

Conwy

£15,000.00

Clwb Nofio Amatur Bae Colwyn  

Conwy

£5,610.00

Cymdeithas Chwaraeon Mochdre

Conwy

£4,000.00

Clwb Pêl Droed Amatur Athletig Dolgellau  

Gwynedd

£15,296.00

Clwb Gymnasteg Caernarfon  

Gwynedd

£2,398.00

Ysgol Bro Lleu

Gwynedd

£1,000.00

Clwb Bowls Trethomas

Merthyr Tudful

£12,000.00

Clwb Rygbi a Phêl Droed Mini ac Iau Ynysowen  

Merthyr Tudful

£5,000.00

Clwb Athletau Pen-y-bont ar Ogwr

Pen-y-bont ar Ogwr

£50,000.00

Clwb Rygbi a Phêl Droed Nantyffyllon

Pen-y-bont ar Ogwr

£25,000.00

Clwb Saethu Targedau Tondu  

Pen-y-bont ar Ogwr

£10,000.00

Clwb Athletau Bechgyn a Merched Pencoed  

Pen-y-bont ar Ogwr

£9,800.00

Grŵp Dawns Funk Force  

Pen-y-bont ar Ogwr

£4,467.00

Clwb Bowls Mynydd Cynffig a'r Pîl                 

Pen-y-bont ar Ogwr

£4,000.00

Clwb Hwylio Llangors

Powys

£22,668.00

Clwb Bowlio Y Gelli Gandryll 

Powys

£15,000.00

Clwb Bowlio Aberhonddu

Powys

£6,263.00

Clwb Bowlio Trefaldwyn

Powys

£4,000.00

Clwb Nofio Amatur Aberhonddu a'r Cyffiniau                 

Powys

£3,528.00

Sgwad Nofio Perfformiad RhCT

Rhondda Cynon Taf

£22,225.00

Pwyllgor Rheoli Canolfan Gymunedol Brynna  

Rhondda Cynon Taf

£17,000.00

Ysgol Uwchradd Hawthorn  

Rhondda Cynon Taf

£6,445.00

Clwb Pêl Droed Trefforest

Rhondda Cynon Taf

£5,000.00

Clwb Bowls Cwm Elái

Rhondda Cynon Taf

£4,960.00

Adran Mini ac Iau Clwb Rygbi a Phêl Droed Pontypridd  

Rhondda Cynon Taf

£3,242.00

Clwb Tennis Bwrdd Y Rhondda

Rhondda Cynon Taf

£728.00

Clwb Bowlio Parc Gelli  

Rhondda Cynon Taf

£295.00

Cyngor Sir Benfro            

Sir Benfro

£38,200.00

Clwb Tennis Llandyfái

Sir Benfro

£16,851.00

Clwb Rygbi Pêl Droed Arberth  

Sir Benfro

£10,240.00

Ffederasiwn Codi Pwysau Sir Benfro                  

Sir Benfro

£10,000.00

CAPD Chwaraeon Abergwaun

Sir Benfro

£9,178.00

Clwb Bowls Abergwaun a Gwdig    

Sir Benfro

£4,000.00

Academi Gymnasteg Elements  

Sir Benfro

£3,440.00

Saethyddwyr Reach Cleddau  

Sir Benfro

£3,218.00

Cymdeithas Chwaraeon Hundleton

Sir Benfro

£2,279.00

Clwb Pêl Droed Johnston  

Sir Benfro

£2,200.00

Clwb Hwylio Dinbych-y-pysgod

Sir Benfro

£1,684.00

Clwb Achub Bywyd Syrff Porthmawr  

Sir Benfro

£983.00

RFC Y Rhyl a'r Fro Cyf. 

Sir Ddinbych

£25,000.00

Clwb Tennis Y Rhyl

Sir Ddinbych

£25,000.00

Cymdeithas Feicio Glan Morfa (Traciau Marsh) Cyf.

Sir Ddinbych

£6,511.00

Reidwyr y Ddraig Y Rhyl 

Sir Ddinbych

£4,176.00

Prosiect Cornfield  

Sir Fynwy

£25,000.00

Clwb Athletau Brynbuga

Sir Fynwy

£13,649.00

Cyngor Sir Mynwy 

Sir Fynwy

£8,000.00

Clwb Criced Cas-gwent 

Sir Fynwy

£1,760.00

Overhang

Sir Gaerfyrddin

£35,082.00

Canolfan Iechyd a Ffitrwydd Evolution Cyf.

Sir Gaerfyrddin

£25,000.00

Campfa Hyfforddiant Personol Keri Mckibbin  

Sir Gaerfyrddin

£17,286.00

Clwb Criced Yr Wyddgrug

Sir y Fflint

£5,000.00

Clwb Bowlio Copperfields  

Sir y Fflint

£4,000.00

Ieuenctid Clwb Pêl Droed Maes-glas

Sir y Fflint

£3,500.00

Canolfan Berfformio Dolffiniaid Torfaen  

Torfaen

£15,733.00

CAPD Iau Sebastopol  

Torfaen

£15,000.00

Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen  

Torfaen

£8,000.00

Clwb Bowls Parc Panteg

Torfaen

£4,000.00

Ysgol Gyfun Gwynllyw

Torfaen

£1,868.00

Clwb Gymnasteg Olympus

Wrecsam

£25,000.00

Clwb Pêl Droed Brickfield Rangers  

Wrecsam

£18,720.00

Clwb Pêl Droed Ieuenctid Rhosddu Unedig                         

Wrecsam

£1,262.00

Cyngor Sir Ynys Môn  

Ynys Môn

£40,000.00


Darllenwch rai manylion am nifer o'r prosiectau a fydd yn gwella Cymru fel lle i chwaraeon yn fuan iawn.