Adnewyddu data cyfleusterau chwaraeon yn digwydd yr haf yma!

Ar hyn o bryd mae Chwaraeon Cymru'n cynnal archwiliad ar y cyfleusterau chwaraeon a'r caeau chwarae ar hyd a lled y wlad, boed yn breifat neu ar agor at ddefnydd cymunedol.

Mae'r archwiliad ar y cyfleusterau'n cael ei gynnal gan yr ymgynghoriaeth chwaraeon dechnegol, 4global, a'r cwmni ymchwil, Leisure-net.

Ar ôl cael ei ddilysu i ddechrau gyda'r awdurdod lleol, cysylltir â phob cyfleuster chwaraeon sy'n cyrraedd lefel uwch na meini prawf gofynnol ar e-bost ddechrau mis Awst.

Bydd pob perchennog cyfleuster yn cael mewngofnodi i borthol ar-lein i wirio a golygu eu gwybodaeth eu hunain (cyfrif a manylion y cyfleuster, polisi mynediad, datblygiadau arfaethedig ac ati).

Hefyd bydd opsiwn i drefnu ymgynghoriad dros y ffôn os yw'n well gan berchennog y cyfleuster hynny.   

Ni ofynnir am unrhyw wybodaeth sy'n sensitif yn fasnachol.

Ar ôl casglu'r wybodaeth i gyd, a'i chynnwys mewn adnodd cenedlaethol, a fydd yn cynnwys map rhyngweithiol sy'n dangos beth sydd ar gael neu'n cael ei gynllunio ledled eu hardal, bydd hyn o help fel sail i rôl eu cyfleusterau eu hunain yn y gymuned.