MarcActif Cymru

Gan fod y rhaglen AGChY [PESS] bresennol yn dod i ben ym mis Gorffennaf 2014, bydd ActiveMark Cymru yn dod i ben hefyd ar ôl blwyddyn academaidd 2013-14.                     

Mae Chwaraeon Cymru wedi penderfynu na fydd y dyfarniad ar gael wedyn oherwydd ni fydd cefnogaeth yn y dyfodol ar gyfer yr ysgolion sy'n gwneud cais am y dyfarniad yma. Er hynny, mae AfPE UK wedi datblygu dyfarniad tebyg ac fe all ysgolion wneud cais am y dyfarniad hwnnw yn y dyfodol.

I gael rhagor o wybodaeth am y dyfarniad hwn, ewch i wefan AfPE:  http://www.afpe.org.uk/professional-leadership/afpe-quality-mark-for-pe-a-sport

DOWNLOADS