Llysgenhadon Ifanc Platinwm

 

Pwy ydyn nhw?

Pobl ifanc 16+ oed

Blwyddyn o brofiad o leiaf fel Llysgennad Ifanc Aur

Llysgenhadon Ifanc nodedig iawn sy'n hyrwyddwyr AG a chwaraeon ysgol yn eu Hawdurdod Lleol ac yn genedlaethol

Arweinwyr tîm ar Lysgenhadon Ifanc eraill ledled Cymru ac yn eu Hawdurdod Lleol           

Aelodau o Grŵp Llywio Cenedlaethol Llysgenhadon Ifanc Cymru

 

Beth maen nhw'n ei wneud?        

Gweithio gyda Thimau Datblygu Chwaraeon Awdurdodau Lleol a Llysgenhadon Ifanc eraill i hybu AG a chwaraeon ysgol ar draws yr Awdurdod Lleol          

Cefnogi a mentora Llysgenhadon Ifanc           

Parhau i fod yn Llysgennad Ifanc mewn addysg bellach ac addysg uwch