Llysgenhadon Ifanc Efydd

 

Pwy ydyn nhw?

Disgyblion ym Mlynyddoedd 5 a 6

2 o leiaf ym mhob Ysgol Gynradd      

Hyrwyddwyr AG a Chwaraeon Ysgol yn eu hysgol gynradd

Arweinwyr tîm ar arweinwyr chwaraeon eraill yn yr ysgol  

Dod yn rhan o'r 'criw chwaraeon' pan maent yn cyrraedd blwyddyn 7, i gefnogi'r Llysgenhadon Ifanc Arian

 

Beth maen nhw'n ei wneud?

Cyflwyno canlyniadau'r Llysgenhadon Ifanc yn eu Hysgolion Cynradd       

Gweithio gyda'r athrawon i drefnu digwyddiadau ar gyfer yr ysgol

Arwain a threfnu gweithgareddau ar y buarth chwarae ar gyfer Blynyddoedd 1-6

Bod yn rhan o gyngor yr ysgol i gyflwyno canlyniadau'r Llysgenhadon Ifanc

Dod yn ohebwyr 'chwaraeon ysgol' gan dynnu sylw at y gwaith da maent yn ei wneud    

Hybu chwaraeon yn yr ysgol drwy gylchlythyrau a ffilmiau

Cefnogi arweinwyr hŷn i gyflwyno sesiynau mewn ysgolion a chymunedau        

Cyflwyno canlyniadau'r Arolwg ar Chwaraeon Ysgol i weddill yr ysgol.