Llysgenhadon Ifanc Aur

 

Pwy ydyn nhw?

Pobl ifanc 16+ oed

2 Lysgennad Ifanc Aur o leiaf yn ardal pob Awdurdod Lleol

Llysgenhadon Ifanc sy'n perfformio i safon uchel ac sy'n gallu hyrwyddo AG a Chwaraeon Ysgol yn eu Hawdurdod Lleol ac yn genedlaethol

Arweinwyr tîm ar Lysgenhadon Ifanc eraill ar draws yr Awdurdod Lleol

 

Beth maen nhw'n ei wneud?

Cyflwyno canlyniadau'r Llysgenhadon Ifanc ar draws yr Awdurdod Lleol

Gweithio gyda Thimau Datblygu Chwaraeon Awdurdodau Lleol i drefnu a hybu AG a Chwaraeon Ysgol ar draws yr Awdurdod Lleol                   

Trefnu a chyflwyno hyfforddiant i Lysgenhadon Ifanc Arian ac Efydd

Mynegi llais y person ifanc mewn cyfarfodydd yn yr Awdurdod Lleol e.e. y Gist Gymunedol, byrddau CPALl

Cefnogi digwyddiadau ledled yr Awdurdod Lleol - Cyfarfod a Chyfarch pobl bwysig, siarad cyhoeddus

Cefnogi a mentora Llysgenhadon Ifanc iau i fod y gorau y gallant fod

Cyflwyno canlyniadau'r Arolwg ar Chwaraeon Ysgol i gynulleidfaoedd amrywiol