Llysgenhadon Ifanc Arian

Pwy ydyn nhw?

Pobl ifanc 14+ oed ac ym Mlynyddoedd 10 ac 11

2 o leiaf ym mhob ysgol uwchradd

Hyrwyddwyr AG a chwaraeon ysgol yn eu hysgol uwchradd

Arweinwyr tîm ar arweinwyr chwaraeon eraill yn eu hysgol  

Prif fachgen neu ferch mewn chwaraeon, swyddogion 5x60 ifanc  

 

Beth maen nhw'n ei wneud?

Cyflwyno canlyniadau'r Llysgenhadon Ifanc yn eu hysgolion uwchradd

Gweithio gydag athrawon, swyddogion 5x60 a Llysgenhadon Ifanc Aur i drefnu digwyddiadau ar gyfer yr ysgol                       

Arwain a threfnu cyfleoedd chwaraeon allgyrsiol (5x60, Aml-Sgiliau'r Ddraig)

Bod yn rhan o gyngor yr ysgol i gyflwyno canlyniadau'r Llysgenhadon Ifanc

Hyfforddi a chefnogi Llysgenhadon Ifanc Efydd yr ysgolion cynradd sy'n bwydo'r ysgol uwchradd

Cefnogi digwyddiadau lleol a chlybiau cymunedol

Dod yn ohebwyr 'chwaraeon ysgol' gan dynnu sylw at y gwaith da maent yn ei wneud    

Hybu chwaraeon yn yr ysgol ac yn y gymuned drwy gyfryngau cymdeithasol, cylchlythyrau, ffilmiau ac ati

Cyflwyno canlyniadau'r Arolwg ar Chwaraeon Ysgol i weddill yr ysgol.