Aml Sgiliau a Champau'r Ddraig

Beth yw Aml Sgiliau a Champau'r Ddraig?Dragon MSS image

Ein huchelgais yn Chwaraeon Cymru yw sicrhau bod pob plentyn yn gwirioni ar chwaraeon am oes. Er mwyn llwyddo i wneud hynny, mae'n hanfodol bod pob plentyn yn cael y cyfle i ddatblygu ei sgiliau corfforol.

Aml Sgiliau a Champau'r Ddraigyw'r cam nesaf o ran datblygu sgiliau chwaraeon ar ôlChwarae i Ddysgu (3-7 oed). Mae wedi'i anelu at blant yn y cyfnod cynradd sydd rhwng 7 ac 11 oed. Ethos y dull 'aml sgiliau' o weithredu yw sicrhau bod pobl ifanc yn datblygu sgiliau corfforol allweddol sy'n berthnasol i ystod o wahanol gampau ac y mae modd eu trosglwyddo o'r naill gamp i'r llall.

 

Pa fathau o weithgareddau yr ydym yn sôn amdanynt?

Mae Aml Sgiliau'r Ddraig yn mynd i'r afael â datblygu sgiliau symud sylfaenol - ystwythder, cydbwysedd a sgiliau cydsymud. Bydd pob plentyn yn datblygu ar ei gyflymder ei hun, felly caiff y sesiynau eu teilwra i ddiwallu anghenion y person ifanc a chaiff y gweithgareddau eu cynllunio i gynorthwyo ei ddatblygiad corfforol mewn modd sy'n sicrhau cynnydd.

Mae Campau'r Ddraig yn dilyn Aml Sgiliau'r Ddraig. Wrth i sgiliau sylfaenol plentyn ddatblygu, bydd yn cael ei gyflwyno i weithgareddau sy'n fwy perthnasol i gampau penodol a fydd yn cynnwys:

1.   AthletauMulti-Skills Resource Cards
2.   Criced
3.   Pêl-droed
4.   Golff
5.   Hoci
6.   Pêl-rwyd
7.   Rygbi
8.   Tennis

 

Sut y gallaf i gymryd rhan?

Mae'r siop ar-lein yn cael ei gau dros dro tan rybudd pellach. Ymddiheuriadau am unrhyw anghyfleustra a allai hyn achosi.

Mae adnoddau a hyfforddiant wedi'u cynllunio i annog rhieni, athrawon, hyfforddwyr a gwirfoddolwyr i gymryd rhan. Gellir dod o hyd i'r holl adnoddau yn ein siop ar-lein - www.chwaraeoncymru.org.uk/siop.

Multi-Skills Equipment Bag

I gael rhagor o wybodaeth am sut i gymryd rhan ynAml Sgiliau a Champau'r Ddraig, cysylltwch â'ch Tîm Datblygu Chwaraeon lleol.

DOWNLOADS