Uno Cenedl Chwaraeon Falch

Rydyn ni'n buddsoddi mewn clybiau chwaraeon ledled y wlad er mwyn adeiladu Cymru IachachClubs
Rydym am weld pob cymuned yng Nghymru’n fwrlwm o weithgarwch chwaraeonCommunities 2
Rydyn ni am dyfu gweithlu crefftus ac angerddolCoach